Strict Standards: Declaration of DocumentExtended::setDocument() should be compatible with Document::setDocument($title, $icon, $author, $language, $charset) in /home/www/musicologica/bratrstva/core/DocumentExtended.Class.php on line 15
Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy

Úvod

Databáze mapuje výskyt náboženských bratrstev v jednotlivých lokalitách olomoucké arcidiecéze v jejím rozsahu k roku 1783. Zahrnuje primárně ty konfraternity, které byly zrušeny na základě císařského dekretu z 22. května 1783 a následujících výnosů. Sekundárně jsou však zahrnuta i další náboženská bratrstva, která zanikla už dříve. Opomenuta jsou sice nekatolická literátská bratrstva, naopak databáze zahrnuje také konfraternity středověkého původu, jezuitské mariánské družiny a třetí řády. Při excerpci nejmladších sumárních pramenů byla záměrně opomenuta bratrstva Ustavičné adorace Nejsvětější Svátosti, zaváděná roku 1773 centrálně v rámci celé habsburské monarchie.

Výchozím pramenem databáze jsou seznamy v roce 1783 zrušených bratrstev (z fondu Moravskoslezského gubernia). Zásadní pramen představují také děkanské matriky olomoucké diecéze z let 1764 a 1771 (1772), jediný pramen sumárního charakteru, který informuje nejen o majetku, ale ve většině případů také o době založení bratrstev, jejich liturgické aktivitě (množství bratrských mší, procesí a případně i dalších pobožností) a částečně také začlenění v rámci farní správy. Další známé sumární prameny uvádějí pouze výskyt bratrstev v jednotlivých lokalitách, případně jejich movitý i nemovitý majetek v souvislosti se zrušovacím dekretem. K doplnění bylo užito i starších děkanských matrik ze 70. a 90. let 17. století. Bohužel, děkanské matriky z území brněnské diecéze jsou dnes nezvěstné a proto je k jihomoravským bratrstvům k dispozici podstatně méně informací.

V ideálním případě by měla databáze obsahovat všechny dosud známé údaje k jednotlivým konfraternitám, dochované písemné i hmotné prameny bratrstev. Zatímco prameny sumárního charakteru byly v rámci výzkumného projektu využity v úplnosti, velký územní rozsah databáze neumožňuje úplnou excerpci pramenů k jednotlivým bratrstvům, stejně jako důslednou excerpci regionální literatury. Za tímto účelem je databázi možno průběžně editovat, proto prosíme případné uživatele, aby ve věci doplnění nových údajů kontaktovali editora Vladimíra Maňase (manas@phil.muni.cz).

Uživatel
Uživatel
Heslo