Bez popisku

Text

 • Recenze: cca 25003000 znaků (nezapomenout na název recenze)
  Studie: cca 500010 000 znaků (obsahuje podnadpisy kapitol, ty se dávají tučně a s podtržením)
  Rozhovor: cca 5400 znaků
 • Velikost: 10 bodů
  Typ písma: Verdana
  Zarovnání: do bloku
  Řádkování: 1,15
 • Tučně: jména účikujících, místo, název akce (ne jména autorů děl, př. Antonín Dvořák, ale jejich interpreti - př. dirigent Jakub Klecker, sólistka Jana Wallingerová, soubor Ensemble Opera Diversa atd.; místo př.: Besední dům; název akce př.: Velikonoční festival duchovní hudby)
 • Kurzívou: názvy skladeb/obrazů (př. Rusalka), popř. citace, v rozhovoru odpovědi
 • Veškeré úpravy textu se řídí dle směrnice ČSHS, bod 3.1.3 Vlastní text.
 • Tvorba citací (dle minulých zveřejněných článků nejrychleji), dále Pravidla pro citování ÚHV.
 • Pro češtinářské opravy: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Zdůrazňujeme:

 • Časová rozmezí se typograficky značí takto: 1979–81, tedy pomocí pomlčky a bez mezer před a za pomlčkou. V textech dodaných elektronicky je třeba užívat důsledně tohoto znaku, nikoliv krátkého rozdělovníku -. Rozmezí stran je také vyznačeno pomocí pomlčky –, nikoliv rozdělovníku -.
 • Data se píší arabskými číslicemi, po tečkách následují mezery, např. 17. 1. 1762.
 • Je-li text členěn na odstavce, začínají odstavce zásadně od začátku řádku (neodsazovat první řádek pomocí tabulátoru či mezerníku!). Dodáváme, že každý odstavec má kolem 10 řádků, ne méně!
 • Formát: doc, docx (jiné formáty nejsou akceptovány).


Obrázky, noty, fotografie

 • Do zvoleného místa pro fotku se píše do dokumentu např. „Obrázek 1.“ a komentář k fotce (velikost 8, Verdana), do zápatí (dolů) pak odkud byly jednotlivé obrázky převzaty (web, archiv atd.), pokud je znám autor fotek, uvádí se do komentáře, ne do zápatí.
 • Obrázky se číslují a zasílají zvlášť — přikládají se k textu do e-mailu (v co nejlepší kvalitě a velikosti)
 • Formát: jpg, png (jiné formáty nejsou akceptovány).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info