Ako sa stretol úradník s ochranárom... v galérii

Katarína Hanusová Glosaria 2016

Prebiehajúca výstava v galérii OFF / FORMAT s názvom Resuscitace a amputace predstavuje šesticu eco art projektov, čiže umenia, ktorého význam sa rozkladá kdesi medzi samotným ochranárstvom, umeleckým aktom v krajine a následných možnostiach jeho prezentácie v galérii. Romantická doba, kedy sa umelci mohli inšpirovať v sile a kráse zdanlivo neohroziteľnej prírody je v nenávratne, a odkedy sa nad ľudstvom vznáša otázka udržateľného rozvoja, umelci sú medzi prvými, ktorí vnímajú a reflektujú jej naliehavosť. Kurátor Ondřej Navrátil vybral pre túto výstavu také projekty, v ktorých staros(tlivos)ť o krajinu nie je len témou, ale reálnou náplňou.

(Nielen) ideovým vstupom do expozície je videozáznam z letu vrtuľníkom, ktorý sa uskutočnil v rámci medzinárodnej spolupráce manželov Helen M. a Newtona Harrisonovcov s Milošom Šejnom a jeho študentami z pražskej AVU v roku 1991. Priekopníci ekologicky angažovaného umenia vtedy podnietili vznik projektu Vltava – Labe, ktorý mal dopomôcť priamej náprave stavu českých vôd. Napriek jeho predčasnému ukončeniu ho spätne možno považovať za iniciatívu, ktorá mala predpoklad dodať odvahu k priamej aktivite tuzemských umelcov, tradične prejavujúcich záujem o výrazne sa meniaci ráz krajiny. Téma neprimeraných poľnohospodárskych či priemyselných zásahov do životného prostredia totiž už neraz rezonovala aj v minulosti (viď napríklad fotografie Petra Sikuly, ktoré je možné aktuálne vidieť v Dome umenia na výstave EPOS 1967–1980).


Ivana Rothbauerová (Hanzlíková): Vltava – Labe

Činnosť ochranárov a angažovaných umelcov má nie len spoločnú motiváciu, ale často aj mantinely, na ktoré narážajú. Príkladom je aj ďalší „resuscitačný“ projekt z 90. rokov Voda a život, ktorému v pokračovaní zabránilo odoprenie prisľúbenej podpory. Išlo o ambiciózny zámer pre celkový rozvoj konkrétneho regiónu – Litovelského Pomoravia a Boskovicka, prezentovaný ako pracovný stôl, na ktorom je rozložená zachovaná dokumentácia projektu, spolu s korešpondenciou zúčastnených aktérov – nemeckého umelca a kurátora Thomasa Büscha s aktivistom Jaroslavom Kabilkom.

Výstavné priestory OFF / FORMAT sú výnimočne rozšírené o jedno poschodie, kde sú umiestnené výstupy z novších projektov, doplnené o ku nim sa viažucu komunikáciu s úradmi. Zverejnenie „klasického“ boja so zástupcami jednotlivých orgánov generuje otázku, nakoľko sa za posledné desaťročia zmenil či nezmenil prístup kompetentných k efektívnej ochrane prírody. Ich stanoviská tak vstupujú do inštalácie ako účinný „komplikátor“ ozdravných snáh, a taktiež svojím spôsobom dotvárajú celkové vyznenie umeleckých projektov tohto druhu, poukazujú na ich závažnosť. Týka sa to najmä prípadu pretrvávajúcich aktivít známych pod názvom Jinákrajina Jana Ambrůza a jeho študentov v oblasti Šarovy, kde je okrem iného kvôli súdnemu sporu ohrozená existencia už zrealizovaných sôch. Holt, postaviť sa proti očividnej a rozsiahlej devastácii krajiny je ochotný málokto, no umelecká realizácia v prírode je už pre väčšinu „podozrivá“... Nevraviac o tom, že súčasťou aktivít v oblasti Šarovy je napríklad aj údržba ciest a alejí. Neprípustné.


Jan Ambrůz: Kříže cesty sochy krajina lidé

„Nerobiť nič“ je overenou stratégiou ochranárov, ktorí predpokladajú, že príroda má vlastné mechanizmy obnovy. No pre „nič“ je potrebné veľa urobiť, ako to bolo aj v prípade Jana Trejbala. Ten sa postavil za to, aby mohol prirodzene, behom niekoľkých rokov vzniknúť skutočný ostrov. Bolo preto nutné zastaviť likvidáciu hory naplaveného štrku (opäť prostredníctvom korešpondencie s príslušnými úradmi), a ďalej už nerobiť nič. Neďaleko Prahy vďaka tomu vzniká celé súostrovie, do galérie prenesené v zmenšenej podobe, a s odpovedajúcou geografickou orientáciou.
Resuscitace a amputace je výstižným pomenovaním výstavy, evokujúce zodpovednosť za život samotný, ako u lekára, tak v ekológii. Bolo by ideálne, ak by sa otázka ochrany prírody stávala v čo najväčšej miere súčasťou rôznych profesií a oblastí verejného života, vrátane umenia, ktoré má schopnosť nie len citlivo vnímať, ale aj riešiť a sprostredkovávať to, čo považuje za dôležité.


Resuscitace a amputace. OFF / FORMAT. 5.10.–9.11.2016. Kurátor: Ondřej Navrátil


Zdroj foto: web galérie OFF / FORMAT


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info