Canarias origin – povídání o tradiční hudbě Kanárských ostrovů s Monikou Srncovou

Tereza Opálková Reportáže 1/2023

Bez popisku

Již dvacet let zpěvačka, muzikanta a folkloristka Monika Srncová žije na Kanárských ostrovech, kde dnes působí především jako choreografka a organizátorka kulturního života. Mimo to je propagátorkou české/moravské lidové kultury na Kanárských ostrovech. Na oplátku se snaží v České republice skrze své etnografické besedy seznámit místní publikum s hudbou a folklórem ostrovů. Během svého turné přijala Monika Srncová pozvání i na Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde ve středu 22. března 2023 uspořádala etnomuzikologickou přednášku týkající se tradiční hudby a folklóru této země.

Poutavým výkladem (spíše popularizačního charakteru) nejprve přednášející nastínila geopolitickou situaci, která je po historické stránce více než bohatá. Velice zajímavé bylo zjištění, že každý z ostrovů si dodnes zachoval svá specifika v podobě ojedinělých hudebních nástrojů, melodických nápěvů nebo tanečních rytmů. I přes tato bohatství se ani Kanárské ostrovy neubránily dobytí Španěly (conquísta castellana), které radikálně ovlivnilo následný sociokulturní vývoj.

Nevěřte odborným knihám!“ znělo velice často z úst Moniky Srncové. Během přednášky nás totiž také seznámila s problematikou odborných knih, ve kterých se můžeme o kultuře Kanárských ostrovů dočíst zavádějící až mylné informace. Naštěstí nás během své besedy muzikantka na tyto omyly upozornila a vše následně vysvětlila pomocí multimediální prezentace zahrnující fotografické, ale také audio a video ukázky hudebních nástrojů, tanců a zpěvů. Právě tematika hudebních nástrojů tvořila největší část výkladu, během kterého posluchači měli možnost určité instrumenty vidět naživo a po skončení oficiální části přednášky si je mohli osobně vyzkoušet.

Dochované specifikum, kterým se ostrovy mohou pyšnit, je zvláštní typ pískání fungující na principu komunikace mezi místními obyvateli. Každé zapísknutí značí jednotlivou slabiku nebo slovo, tedy nahrazuje užívání španělského jazyka. Bohužel se jedná o jednu z posledních kuriozit zachovaných dodnes, co se kanárské kultury týče. Jak sama Monika Srncová několikrát ve svém vyprávění zmínila, španělská kultura silně pronikla do té kanárské a výrazně se projevila v místním folklóru. Lze si toho nejvíce všimnout ve zpěvu lidových písní, který je dnes stylizovaný (podobný opernímu), a také v hojném užívání strunných drnkacích nástrojů, které zažily na ostrovech svůj rozmach v 18. století. Aby se na Kanárských ostrovech zachovala a udržela tradiční hudba a folklór, vyučují se na hudebních školách (především konzervatořích), kde jsou součástí učebního plánu.

Přednáška posluchače více než obohatila. Ukázala, jak kulturně bohatým místem Kanárské ostrovy jsou, i přes to, že se jedná o turismem přeplněnou destinaci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info