Editorial 2/2021

Editoriály 2/2021

Bez popisku

Milí čtenáři,

druhé letošní číslo Musicologicy nabízí text na pomezí recenze, úvahy a rozhovoru z pera Anny Urbaničové, která podává zprávu o říjnovém koncertu Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet. Za hranice města Brna se vydáme při četbě recenzí jak Adély Bezouškové referující o abonentním koncertu Komorní filharmonie Pardubice, tak Daniela Śniežka, který se věnuje jednomu z pěti plánovaných představení v Praze realizovaného cyklu Musica non grata. Po reflektivní části tohoto čísla se na závěr v anglicky psané studii Jana Charypara se dozvíte mnoho skutečností o vztahu Josefa Suka a Leoše Janáčka.

Doufáme, že vás nastíněný obsah zaujal a četba textů vám přinese jednak zklidnění ve zbytku letošního roku, jednak možnost ohlédnutí se za celým, opět zvláštním rokem 2021.

To vše vám s úctou a přáním úspěšného vstupu do roku 2022 přeje
Vaše redakce


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info