Sborový duch na středních školách nevymírá: 28. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant 2023

Pavlína Doskočilová Sylva Pokorná Reportáže 1/2023

Bez popisku

Sborový zpěv na středních školách v současné době působí jako přežitek z minulého režimu, nebo jako něco, co postupně vymírá. Celostátní soutěž Gymnasia Cantant ale ukazuje jiný příjemný výsledek, kdy k vymírání tohoto druhu činnosti nedochází. Každoročně se přehlídky účastní sedmnáct sborů z různých koutů republiky s průměrným celkovým počtem 600 zpěváků.

Gymnasia Cantant má dvě kola výběrového řízení. V první fázi se uskutečňují regionální kola, která jsou jednodenní a probíhají v každém ze tří historických území České republiky. Konají se v průběhu března a zhruba o měsíc později následuje třídenní celostátní kolo. Při plánování regionálních kol porotci musejí zohledňovat termín jarních prázdnin a Velikonoc, celostátní kolo má pak téměř zásadně standardizovaný termín závěru akce, a tím je předposlední sobota v dubnu. Až na tento den přehlídka probíhá ve všední dny. V letošním roce bylo stanoveno konání republikového kola přehlídky na dny 20.–22. dubna 2023.

Třídenní celostátní kolo je sborovým festivalem s jedním soutěžním programem a různými doprovodnými akcemi. Koná se každoročně v Brně a doprovodné akce jsou vždy zaměřeny svým obsahem a lokací právě na reálie moravské metropole. Během celého festivalu se i mimo oficiální program z míst aktuálního pobytu sboristů ozývá zpěv (nejen sborový) a smích, což dokazuje, že nejde jen o povinnou vynucenou akci za účelem propagace školy. Takovéto a další interakce probíhají také mezi členy napříč sbory. Vznikají tak velmi silné pozitivní momenty. Například při společné cestě na místo konání jednoho z mnoha koncertů se ozve známá píseň (například lidová, umělá, nebo nějaká sborová „klasika“), kterou začne zpívat jádro některého sboru, a do minuty už s nimi zpívá padesát dalších „cizích“ sboristů.

Nekonečná polyfonie ve zdech školy
Vícedenní akce musí nutně v takovémto věku a počtu účastníků zahrnovat ubytování. Ty stejné aspekty ale také vyškrtávají ze seznamu možností cokoli nákladného. Proto už minimálně patnáct let zajišťují přespání organizátoři  v budově Gymnázia Brno, Vídeňská. Sbor tohoto gymnázia (Mladí madrigalisté) se přehlídky také každoročně účastní. Každý z hostujících sborů má vyčleněné dvě třídy pro vlastní zázemí. Studenti spí na vlastních karimatkách ve spacácích na zemi. Sbormistři si s sebou vezou vlastní digitální klávesové nástroje. Školou se tak po tři dny nese nekonečná polyfonie různých melodií, zpěvů a zvuků. Je opravdu zážitek být účastníkem. Ze dveří tříd zní známé skladby. Pro nastínění atmosféry místo názvů uvedu úryvky, které na sebe plynule navazují, když člověk jde po chodbě a míjí pootevřené dveře jednotlivých sborů:

Za lasami, za gorami, za dolinami…

Yesterday, all my troubles seemed so far away…

Byl jeden pán, ten kozla měl…

Lollipop, lollipop, oh lolli, lolli, lolli…

Adie adie mus ta de adie adie a mus ta…

Samotný soutěžní program probíhá vždy uprostřed celostátního kola – v pátek. Od brzkého rána probíhají akustické zkoušky v cílovém prostoru následné soutěže. Sboristé čelí těžké zkoušce svých hlasivek, které tak v tento den potřebují včasný budíček a delší čas na rozezpívání. Následně od 10:00 po slavnostním zahájení za přítomnosti zaštiťujících osobností začíná hlavní „tělo“ soutěže. Každý sbor má ke svému výkonu včetně příchodu a odchodu na scénu vyhraněných přesných 15 minut s hrozbou diskvalifikace pro přesáhnutí časového limitu. V repertoáru skladeb musí zaznít povinná skladba, na které porota nejpřísněji sleduje plnění všech důležitých disciplín, jako je intonace, rytmus, dynamika, výslovnost, celkové pochopení konceptu skladby a dalších aspektů. Dalším omezením repertoáru je podmínka, že maximálně jedna skladba z uvedených může mít instrumentální doprovod. V letošním ročníku byla také povinná lidová píseň ve vícehlasé úpravě.

V minulých ročnících se vyskytlo více pravidel, mezi která patřilo například, že jedna ze skladeb musí být duchovní, nebo že aspoň jedna musí být v českém jazyce. Pokud sbor nesplní výběrem repertoáru předem zveřejněná pravidla, může i tak na programu vystoupit mezi nesoutěžními sbory. Je to tzv. „kategorie B“, která bývá zastoupená jedním až třemi sbory. Dříve pod tímto štítkem soutěžily samostatně dívčí sbory; chlapecké pak měly „kategorii C“ a nesoutěžní vystupovaly bez označení.

Udržet a vydržet!
Samotné udržení tělesa středoškolského sboru je samostatnou a stále nedostatečně chválenou a psychicky podporovanou společenskou skulinou. Je to podobný typ jako dětské sbory. Každý rok sbormistr vítá příliv mladých prváčků, lehce mudruje nad tím, že jich není dost, ale utěšuje se vidinou, že když všichni zůstanou a budou pilní, třeba to dotáhnou na stejné postavení, kterého dosahovali ve školním roce předchozím – před odchodem absolventů. V průběhu prvního měsíce pak zažívá sbormistr i sboristé mírný odliv některých nováčků, kteří si uvědomili, že musí chodit pravidelně a že to je i práce, nejen legrace. Ale všichni se vzájemně utěšují nečekaným pokrokem u některých jedinců, kteří se svou hlasovou technikou skokově posunuli – právě po onom odchodu silných hlasových tahounů, jejichž pozice bylo třeba vyplnit. V takovýto moment už sbor konečně zase začíná správě dýchat a projde si náročným obdobím adventních a vánočních koncertů. Přichází ponurý leden s neodmyslitelnou paletou respiračních onemocnění (tohle bývalo ještě i před pandemií). Následná vysoká absence svažuje koutky úst původně zvednuté povedenými prosincovými koncerty. A v tomto čase musí přijít sbormistr s ještě horkým štosem výtisků not povinné skladby na Gymnasia Cantant. A začínáme zkoušet, vážení!

Každoroční festival Gymnasia Cantant měl jedinou trhlinu ve své historii. Příčinou byla pandemie covidu-19, která vyřadila dva ročníky ze souvislé řady. Z pohledu účastníků, tedy středoškolských studentů, kterých se právě tato mezera dotkla, se jedná až o polovinu jejich příležitostí se přehlídky účastnit. Zpřetrhaly se tak některé vazby a vznikající přátelské vztahy mezi sbory. Po této pauze se v Brně na festivalu setkali členové, kteří se znali jen okrajově, nebo vůbec. Dřívější živelné a neplánované zpívání na chodbách gymnázia, v dopravních prostředcích, při čekání na koncert, po koncertě i kuriózní – na toaletách, již jemně ochladlo. Naštěstí je sborový duch neuvěřitelně silný, tmelí a je podobně nevytrhnutelný jako kořen pampelišky. V loňském roce po oné vynucené pauze se v podobných situacích jemně a nejistě navázalo a letošní ročník prokázal, že tento koloběh sboristů není nepodobný koloběhu života.

Gymnasia Cantant 2023 den po dni

První den

Slavnostní zahájení na Špilberku

Po příjezdu sborů a jejich ubytování na gymnáziu se všichni účastníci přesunuli na nádvoří hradu Špilberk. Zde probíhalo slavnostní zahájení v podobě uvítacích proslovů uměleckého ředitele festivalu Gymnasia Cantant Jana Ocetka, dále hlavního organizátora Jindřicha Svobody a dalších. Po formalitách se přešlo ke společnému nácviku hymny Gymnasia Cantant a písně V Brně na Štymberku a jejich následnému provedení pod taktovkou Jana Ocetka. Dalším bodem programu byla prohlídka hradu Špilberk s výkladem.

Zahajovací koncert Sbory sborům

Jak již název napovídá, zahajovací koncert měl za cíl hlavně jakési seznámení jednotlivých sborů, navození přátelské atmosféry a v neposlední řadě přípravu na Soutěžní kolo, které se konalo následující den. V odlehčeném duchu se nesl také jeho repertoár. Na programu byly převážně skladby zpěvné i pro laické publikum s klavírním doprovodem.

Druhý den

Soutěžní vystoupení

Od brzkého rána do pozdních odpoledních hodin se odehrávaly akustické zkoušky a netrpělivě očekávaná soutěžní vystoupení všech zúčastněných sborů. Soutěž byla rozdělena na dopolední a odpolední blok, přičemž před ranním blokem se uskutečnily v krátkosti akustické zkoušky dopoledních sborů a až poté samotná vystoupení, odpolední blok probíhal obdobně. Do repertoáru sbory musely zařadit povinnou skladbu, letos Žalm 150 od Ernani Aquiara, dále pak českou lidovou skladbu. Zbytek repertoáru byl na uvážení sbormistrů, přičemž pouze jedna skladba mohla být doprovázena až třemi nástroji. Mohli jsme slyšet všechny typy skladeb od spirituálů přes duchovní skladby až po muzikálové či popové fenomény dnešní doby.

Cantant párty

Po náročném dni soutěžního kola byl pro všechny účastníky přichystaný doprovodný program v podobě párty v Dělnickém domě v Židenicích, v rámci které mohly jednotlivé sbory vystoupit opět s odlehčeným programem, jako tomu bylo na Sbory sborům. Dále zde zahrálo několik kapel z řad studentů zakládajícího gymnázia Brno, Vídeňská. Akce se, tak jako celý festival, nesla ve velmi pozitivním duchu a bylo zřejmé, že se účastníci dobře baví.

Třetí den

Závěrečný koncert a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Dopoledne se v brněnském Besedním domě konal závěrečný koncert, jehož součástí bylo také vyhlášení výsledků soutěže z předešlého dne a předávání ocenění. Předtím však opět zazněly závěrečné proslovy. Sbory se mohly umístit buď ve zlatém, stříbrném, nebo bronzovém pásmu, dále pak bylo možné obdržet některou ze zvláštních cen. Na prknech koncertního sálu se postupně prezentovaly všechny sbory s jednou skladbou a bezprostředně poté se dozvěděly výsledky. Celý festival zakončila hymna Gymnasia Cantant. Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde.

Členové poroty letošního ročníku Gymnasia Cantant byli: Bc. Patrik Buchta, Mgr. Jiří Jablunka, Mgr. et MgA. Pavel Koňárek, Doc. MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. a nejznámější tvář této soutěže – Doc. Mgr. et MgA. Jan Ocetek, Ph.D.

Osobní záštitu nad XXVI. ročníkem hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů (konaným v letošním roce) převzali: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LLM (předseda vlády ČR), Mgr. Jan Grolich (hejtman Jihomoravského kraje), JUDr. Markéta Vaňková (primátorka statutárního města Brna) a Ing. arch. Vojtěch Mencl (starosta MČ Brno-střed).

Foto: Gymnasia Cantant


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info