Všichni jednou oceníme více estrogenu v IT

Markéta Hájková Glosaria 2016

Představa fungujícího spojení žen a techniky je obestřena velkým množstvím mýtů a polopravd. I ve 21. století existuje celá řada stereotypů kolem žen v IT. Z mnohých výzkumů vyplývá, že právě ženy jsou silnější cílovou skupinou pro nejrůznější aplikace a zapálenějšími uživatelkami sociálních sítí. Když zabrousíme do historie, u zrodu moderních počítačů stály dámy-programátorky. Kam zmizely? Proč mají muži v IT jasnou převahu? Co se musí změnit, aby se v IT síly vyrovnaly?

Jednou z cest, jak přivést ženy do IT může být projekt Czechitas, který se snaží lámat zakořeněné bariéry. Monika Malátková současný stav popisuje slovy: „Holky nechodí studovat technické obory, jelikož necítí podporu stran rodiny; nemají vzor. Nadané studentky, které baví matematika, jdou automaticky na ekonomku. My se snažíme tvořit komunitu a prostředí k tomu, aby ženy mohly být více samostatné, sebevědomější a aby se nebály zkoušet a ptát se. Třeba se posléze přihlásí i na IT vysokou.“ Svět IT bývá mylně redukován na ťukání do klávesnice a programování. Jedním z „viníků“, který se nachází takříkajíc po ruce, je školství. Přírodovědně, ale i jazykově či výtvarně založené dívky nemají jasnou představu o tom, do jakých sfér by mohly při studiu IT nahlédnout. Czechity (neboli holky z Czechitas) jim nabízejí osvěžující výčet pozic, pro které je kreativní „ženský typ uvažování“ ideální: grafika, design, navrhování webových stránek, 3D grafika, práce s daty, testování, robotika. Dívky si na Letní škole mohly sestavit vlastního lego robota. „Prostřednictvím takovýchto menších krůčků se snažíme zasvěcovat mladou ženskou krev do tajů technologií“ dodává Malátková.

Na platformě zábavné funkce počítače jsou děti na stejné startovní pozici. V určitém období se však jejich zájem zlomí. Proč dají dívky přednost pro ženy typičtější kariéře? Genderové stereotypy v tomto ohledu plní zarputile svou roli. Výchova, učebnice a média vytváří podhoubí pro to, jak vnímáme svět a jak by podle našich parametrů měl správně fungovat. „Poslední dobou pociťujeme potřebu zapojit se více i do vzdělávání učitelů; intervenujeme do škol. Učitele školíme a oni pak na celorepublikové úrovni předávají své zkušenosti a znalosti svým žákům.“ Je potřeba podchytit už jejich komunikaci s žáky. Nadané žáky odradí přístup vyučujícího, který své požadavky kvalitativně rozděluje mezi pohlaví s tím, že na žákyně automaticky klade nižší nároky.

V Czechitas chtějí obecně zvýšit technickou gramotnost žen a zároveň vyhovět specifickým požadavkům účastnic workshopů, které se ke své práci potřebují naučit pracovat s konkrétním programem: editovat obrázky, tvořit newslettery apod. Nyní vyžaduje 90 % pracovních míst počítačovou gramotnost. Samostatnost je klíčovým pojmem pro konkurenceschopnost na trhu práce. Malátková to ilustruje slovy: „V roce 2020 bude technických pozic tolik, že bude třeba mít ve své „výbavě“ znalosti práce s celým spektrem programů.“

Druhým cílem projektu je zvýšit počty žen v IT, jelikož je vnímán jako neudržitelný. „Pokud začneme už na základních a středních školách, je šance, že se nám podaří dívky k tomuto plastickému oboru přilákat. Začínáme se aktivně zapojovat i do diskuze ohledně školství. Chceme změnit pohled veřejnosti na IT tak, aby vnímala jako přirozené, že se v této sféře vyskytují a úspěšně působí ženy.“ S tím souvisí jedna zajímavá podružnost – přechylování jednotlivých IT pozic v inzerátech a médiích. Je to důležité z hlediska motivace. Název a popis pozice neodradí opačné pohlaví. Pro vnější pozorovatele z jiných oborů navíc vytváří setkávání s feminní variantou podvědomý návyk a výskyt žen v IT jednoduše legitimizuje.

Profesor Jan Honzík z brněnského VUT mluví o pozitivech ženského pohledu na realitu: „Ženy se umí se lépe naladit na cílovou skupinu.“ Sterilní mužský či ženský kolektiv je karikaturou společnosti. Malátková tento postoj kvituje: „I jedna žena vnese do tvůrčího týmu lepší atmosféru. Předpokládáme, že když se ve větší míře zapojí do vývoje, budou empatičtěji reflektovat poptávku kupujících. Chceme, aby se tohoto oboru ženy nebály.“

Řecký filozof Archilochos pronesl: „Liška zná spoustu věcí, ježek jedinou, zato důležitou.“ Při přenesení tohoto modelu se internetovým matrixem pohybují dva typy žonglérů s informacemi: pomalí a systematičtí ježci a roztěkané, ale vstřícné lišky. Pro digitální současnost je signifikantní přemíra námětů a podnětů. Proto by měly být ceněny rozmanité úhly pohledu a přístupy, které iniciativa Czechitas podporou žen v IT zhmotňuje.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info