19 jedinečných 65+

červenec 2014 Katarína Hanusová Kritiky 2014

Z obsahu výstavy sa zdá, akoby mali autorky pôsobiace po druhej svetovej vojne a v 50. a 60. rokoch 20. storočia tematicky širší záber, než ich mladšie kolegyne z Někdy v sukni. Tento dojem samozrejme vzniká aj rozdielnym kurátorským prístupom. Staršia generácia výtvarníčok však málokedy prvoplánovo rozoberá ženstvo ako také; rodinu, domov, a podobne. Naopak zaberá široké spektrum námetov: v Procházkovej sieni napríklad plastika Věry Novákovej (*1928), zaoberajúca sa problémom (ne)slobody; alebo spájanie geometrickej kresby so svetlom Dany Puchnarovej (*1939), ktorá pracovala na koncepte pôsobenia farieb a slnečných lúčov v čase, keď bola v našich končinách teoretická literatúra viac-menej nedostupná. Dokumentárne fotografie Markéty Luskačkovej (*1944) a Dagmar Hochovej (*1926) pripomínajú kontext doby a navádzajú predstaviť si fotografky stojace na druhej strane aparátu. Konceptuálne myslenie vo fotografii reprezentuje Milota Havránková (*1945) cyklom koláží, v ktorom zachytáva zbierku veteší svojho starého otca, ktoré sa na prvý pohľad tvária ako insitná maľba. Druhorado je v nich prítomný rodinný aspekt, snáď podvedomé ženské východisko. Dom umenia je zaplnený dielami dovedna 19 autoriek, a napriek tomu náleží každému exponátu dostatočný priestor. Sú tu zastúpené rôzne materiály, techniky aj intermediálne inštalácie a objekty.

Zámer prezentovať mená, ktoré nezištne a netendenčne formovali podmienky profesionalizácie žien-umelkýň, a vzdať im tým hold, sa podaril. Z výstavy je totiž badateľné, že táto generácia potvrdila legitímnosť ženskej tvorby a umožnila jej tak bez (väčších) pochybností fungovanie a plnohodnotné prijatie. Napriek tomu, že inštitucionalizácia ženského umenia je problém vo vzťahu k minulosti, existuje názor, že je v jej procese kľúčový práve vek... V tomto prípade však nejde o prázdny výber podľa dátumu narodenia alebo pohlavia. Zvolený názov Greygold, ako metafora múdrosti, skúsenosti, zrelosti, jedinečnosti, kontinuity či hodnoty odpovedá pocitu, ktorému umožnili uvedené entity preniknúť k divákovi skrz vystavené artefakty.

Vystavující: Marie Blabolilová, Klára Bočkayová, Marie Filippovová, Eva Fuková, Milota Havránková, Dagmar Hochová, Inge Kosková, Alena Kučerová, Markéta Luskačová, Adéla Matasová, Daisy Mrázková, Eva Cisárová-Mináriková, Věra Nováková, Ludmila Padrtová, Dana Puchnarová, Jitka Svobodová, Adriena Šimotová, Daniela Vinopalová-Vodáková, Jana Želibská.

Greygold. České a slovenské umělkyně 65+, Dům umění města Brna, 30. 4. - 3. 8. 2014, kurátorky: Vendula Fremlová, Terezie Petišková, Anna Vartecká.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info