Ako obsiahnuť komplementárny svet Dalibora Chatrného

Katarína Hanusová Kritiky 2015

Brnenský výtvarník Dalibor Chatrný († 2012) by sa 28. 8. 2015 dožil 90 rokov. Ako sa zdá, toto jubileum neostáva bez povšimnutia – jeho dielu sa od začiatku roku venovalo a venuje hneď niekoľko projektov: pražská výstava Vidět svět jinak v Dome u kamenného zvonu, zaradenie objektu Pět segmentů kruhu z roku 1982 do aktuálnej prehliadky Sochy v ulicích a plánovaná retrospektívna výstava organizovaná, rovnako ako Sochy v ulicích, Domom umenia v Brne.

Okrem týchto udalostí bola začiatkom leta vydaná veľká monografia s názvom Tak, teď, tu. Komplementární svět Dalibora Chatrného. Publikácia vznikla z iniciatívy Dany Chatrnej, dcéry Dalibora Chatrného a Jiřího Zahrádky, pedagóga ÚHV, ktorý sa dlhodobo venuje katalogizácii jeho diela na stránke www.chatrny.cz. Spoločne vytvorili metodologický systém ako roztriediť mimoriadne rozsiahlu a rôznorodú tvorbu Dalibora Chatrného. Množstvo prác rôznych prístupov a techník je tu radených do niekoľkých okruhov, doplnených (do-vysvetlených?) textami historika umenia a kurátora Jiřího Machalického. V neposlednom rade publikácia obsahuje viaceré doposiaľ nezverejnené texty Dalibora Chatrného.

Spôsob, akým reagoval Dalibor Chatrný na svet bol tak jasný a zároveň nepostihnuteľný ako svet samotný. Akoby sa podstata existencie a tiež fyzikálnych zákonov v určitých momentoch prekrývala s podstatou jeho tvorby. Pomerne jasne sa v nej dajú rozpoznať napríklad komplementarity plocha – priestor, rád – náhoda. Tieto a iné vymenoval Jiří Zemánek v predchádzajúcej monografii Dalibor Chatrný: orbe pictusz roku 2005. Avšak tá bola koncipovaná tradične – dielo radila chronologicky. Oproti tomu ide kniha Tak, teď, tu. Komplementární svět Dalibora Chatrného „do hĺbky“, berúc do úvahy oné komplementarity aj všetky možné prístupy, objavované a systematicky rozpracovávané Daliborom Chatrným. Súčasťou vydania je aj DVD s experimentálnou audiovizuálnou nahrávkou, ktorá vznikla v spolupráci s Chatrného rovesníkom Aloisom Piňosom. Čo sa týka vizuálnej stránky, výrazný je perforovaný prebal odkazujúci na konkrétne práce touto technikou (viď napríklad séria zo 70. rokov) a umiestnenie rukopisov.

Celkovo pôsobí koncepcia novej monografie vierohodne, čím názorne odkrýva vrstvy Chatrného uvažovania. Je však zaujímavé, že napriek množstvu prezentovaného a pomerne prehľadne radeného materiálu nepôsobí „definitívne“. Akoby významový rozmer tvorby Dalibora Chatrného nenachádzal svojho dna. Popri tom je obdivuhodná zanietenosť autorov knihy, potomkov, ale aj ostatných teoretikov – obdivovateľov Dalibora Chatrného, ktorí sa jeho tvorbu už dlhé roky snažia uchopiť a či popísať – obsiahnuť neobsiahnuteľné.

CHATRNÁ, Dana et al. Tak, teď, tu. Komplementární svět Dalibora Chatrného. Vyd. 1. Brno: Barrister&Principal, 2015, ISBN 978-80-7485-039-4.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info