Editorial březen 2012

březen 2012 Eva Mikulášková Editoriály 2012

Toto jarně laděné číslo se zabývá z velké většiny brněnským kulturním děním a nahlíží na něj již prizmatem méně retrospektivním. Hned na úvod upoutává dvěma kritickými reflexemi o novém zpracování Dvořákovy Rusalky do podoby Morávkovy „scénické básně“. Prohlubuje také vhled do výtvarných počinů komentováním stále probíhající výstavy maleb současníků Pavla Hayeka a Otto Zitka v Domě umění. Neopomnělo ani vědecké poslání našeho Ústavu, a to informací o velice užitečném katalogu DIPLODOK, nástroji pro vyhledávání muzikologických prací. Je také prodchnuto úvahou o funkci a dopadu médií na lidský život „Média a jejich paměť: amnézie versus nesmrtelnost“ a docela neformálním rozhovorem s prof. Milošem Štědroněm, hudebním vědcem a mimořádným člověkem v každém ohledu. Netradičně volena je studie v anglickém jazyce o Henryku Mikołaji Góreckém i s notovými ukázkami, stejně tak vyzdvihnutí mezinárodně známých sólistů – legendární belgické mezzosopranistky Rity Gorr a jednoho z největších italských barytonistů Giangiacoma Guelfiho, kteří nedávno zesnuli. Rádi bychom také upozornili na významné zprávy a plánované festivaly a premiéry v Brně, které jsme zahrnuli do rubriky „Informatorium“ a upoutávky na JAZZFEST Brno 2012. Chtěli bychom také začít určitou tradici první recenzí knihy – v tomto případě překlad Film Art: An Introduction do podoby Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu.

Vzhledem ke změnám systému členění článků Vás prosíme o ohleduplnost. Celé číslo přehledně řazeno naleznete po otevření „2012“ – „BŘEZEN 2012“.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info