Editorial červen 2012

červen 2012 Miloš Zapletal Editoriály 2012

Kromě zmíněné inscenace mi udělalo radost ještě několik jiných, alespoň zdánlivě disparátních událostí. Především před několika dny vyšla očekávaná publikace z pera Jiřího Zahrádky Divadlo nesmí býti lidu komedií: Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně. V některém z následujících čísel se můžete těšit na recenzi!

Nakladatelství Academia vydalo dva pozoruhodné počiny na poli české encyklopedistiky.
Slovník novější literární teorie (eds. Richard Müller a Pavel Šidák) je encyklopedickým dílem shrnujícím v hutných heslech základní obrysy diskurzu o kultuře (se zaměřením na literaturu) po roce 1945. Kulturou, ovšem ve smyslu kulturní historie, se zabývá také dvoudílný, neméně zajímavý Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (Jiří Knapík – Martin Franc a kol.).

Pozornost si rozhodně zaslouží rovněž nově vzniknuvší časopis pražské Katedry teorie kultury s názvem Culturologia. Cílem časopisu je vytvářet platformu pro kulturologii, tedy holistické antropologicky orientované bádání o kultuře v nejširším slova smyslu, tedy zhruba o všem, co nevzniklo jako samovolný produkt prvotní, onticky-konstitutivní energií velkého třesku (Šmajz). Vidím toto snažení jako záslužné, pozoruhodné a především nutné: zatímco v přírodních vědách už několik desítek let probíhá „snění o finální teorii“ (Weinberg), o „teorii všeho“ i „teorii ničeho“ (obé Barrow) a mluví se o „nutnosti sjednocení přírodních a humanitních věd“ (Wilson), v humanitních a společenských vědách probíhají stále spíše procesy štěpící, odstředivé. Smím-li se takto zasnít, řekl bych, že prvním styčným bodem, na kterém se bude podobná konsilience ve větší míře uskutečňovat (nebo už se uskutečňuje?), bude právě teorie kultury, patrně se zaměřením na její lingvistické aspekty.


V Moravské galerii probíhá do 24. června výstava Slet sokolských plakátů. Stojí za vidění především proto, že přispívá k nazírání sportu v trochu širších souvislostech, než je obvyklé.

Na závěr musím říct, že nejen mně, ale celé redakci udělal radost nedávno zveřejněný program letošního třetího ročníku janáčkovského festivalu; více se dočtete v krátké glose.
Kromě zmíněných článků v tomto čísle naleznete studii věnovanou staré hudbě, zprávu o muzikologické exkurzi do Katalánska, recenzi koncertu Ensemble Opera Diversa a zprávu o nově otevřené galerii.

Pěkné léto přeje


Miloš Zapletal


P.S.: Připomínám, že i v létě bude MUSICOLOGICA vycházet…


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info