Editorial listopad 2015

Eva Mikulášková Editoriály 2015

Toto číslo začneme veskrze zvesela! Letošní listopad se zdál být totiž opravdu tragickým. Dva teroristické útoky, velká šachová partie s imigranty, zabránění nejvyšším státním úředníkem oslavovat na Albertově státní svátek (kdy se navíc přidává k extrémistické skupině) a konečně i výsledky Českého slavíka (skupina Ortel)... to nejspíš mluví za vše.

Člověk jako mravní osobnost složen jest ovšem z rozmanitých poměrů ethických, jež samy o sobě mohou podléhati rozličným osudům, ale ve svém složení líbí se nám tehdy, když svou hodnotou tvoří mravní jednotu celé osobnosti, čímž vzniká zase mravní čili praktický ideál člověka. O mravní celistvosti osobnosti však usuzujeme jen tehdy, nalézáme-li shodu mezi svědomím člověka a jeho skutky, což jeví se nám zase shodou mezi vůlí člověka a esthetickým soudem o této vůli, takže zásady, podle nichž posuzujeme nejen svou, ale i cizí vůli, musí se krýti se zásadami našeho jednání. Toť zásadní idea, jež dává člověku, jeho chtění i jednání, nejvyšší mravní hodnotu, ale jež zároveň jest jedním z nejdůležitějších prvků esthetických ve světě mravním.

Otakara Hostinského Esthetika, napsal Zdeněk Nejedlý (1921)


Naše listopadové číslo vám přináší zastavení nad významem a efektivitou uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění, nad životy a výtvarnými počiny Václava Stratila a Tomáše Císařovského. V hudební sekci pak naleznete kritiku na koncerty cyklu brněnské filharmonie Jazz & World - recitál kytaristy Kurta Rosenwinkela, z Moravia Music Festu - vystoupení Anny Marie Jopek a Kurta Ellinga v Sonu, nebo na večer v Alterně, který byl věnovaný Zuzaně Navarové a doplnili jsme ještě článek ke koncertu Avishaie Cohena s Filharmonií Brno.

Ano, teď k tomu veselému: Veselé Vánoce!

Eva Mikulášková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info