Eliška Fialová / Galerie KLUBOVNA

srpen 2014 Monika Hopjanová Kritiky 2014

Nový galerijní prostor v brněnských Černých Polích zahájil svoji činnost v polovině července výstavou Výletní místa / Garden follies loňské absolventky ateliéru Malba II na FAVU VUT – Elišky Fialové.

Autorka od představení své stejnojmenné diplomové práce pokračuje v cyklu maleb a kreseb orientovaných na přírodní místa přetvořená člověkem ke zvláštnímu, zejména rekreačnímu, účelu. Pozornost věnuje především parkům, golfovým hřištím, zahradním a krajinářským úpravám – postupná dekonstrukce na jednotlivé prvky, kterými tyto od všedního světa odpoutané prostory disponují, vede k abstraktnímu vyjádření, přičemž se vytváří vlastní, idealizovaný a do sebe uzavřený svět. Pozoruhodné je důkladné zkoumání struktur, typických pro pohledy na krajinu z ptačí perspektivy, na výstavě zastoupené maloformátovými kresbami, které přímo vyhlížejí jako tajuplné podklady pro neurčitou průzkumnou činnost. Velkoformátové malby už skládají jednotlivé fragmenty do složitých, ale přitom vzdušných imaginárních prostorů. Primárně je tak kladen důraz na celek, ve kterém pospolu fungují (lidmi dotčené) přírodní struktury a symbolické prvky.

Samotná galerie plánuje obměnu výstav každý měsíc, kdy se zaměří v první řadě na méně známé autory, a to jakékoliv tvůrčí generace, stěžejní je orientace na současnou tematiku a schopnost artikulovat vlastní koncept, jak poznamenává hlavní organizátorka kulturních akcí galerie Marta Fišerová. Jedinečnost galerie tak spočívá v možnosti vlastního kurátorství, prezentaci vystavených děl prostřednictvím komentované prohlídky a podílení se na tvorbě doprovodného textu. V dalším roce zavede galerie open-call – výběrové řízení na výstavní návrhy ze strany umělců, jejichž díla se předně týkají vizuálního umění zahrnujícího malbu, kresbu, grafiku, objekt, videoinstalaci a další. Galerie v budoucnu nabídne i nepříliš známé zahraniční umělce. Mimo výstavní činnost se galerie chystá rozšířit svůj program o další projekty, především promítání videoartových děl či animační workshopy.

Vznik Klubovny je iniciován Občanským sdružením Plocha, které už sedmým rokem organizuje různé kulturní akce zaměřené na vysokoškolské studenty a konané na různých místech republiky, zejména pak v Brně. Za zmínku stojí pravidelné Procházky za uměním a fotosoutěže na zadané téma (více na www.plocha.net).


výstava: Eliška Fialová – Výletní místa/Garden follies
místo: Galerie Klubovna (Zemědělská 19)
kurátorka: Marta Fišerová
termín: 18. 7.–31. 8.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info