Ensemble Opera Diversa - Jan Novák Vol. 3

Rebecca Grosschmidtová Kritiky 1/2020

Jan Novák Vol. 3 je, ako už zo samotného názvu vyplýva tretím CD, ktoré zahrňuje posledné doposiaľ nenatočené kompozície Jana Nováka, skladateľa 20. storočia. Ten však dodnes nezožal priveľkého úspechu aj keď neoprávnene. Presnejšie sa na CD nachádzajú tri koncerty pre gitaru a klavír štvorručne pod taktovkou Gabriely Tardonovej a v réžií Tomáša Řeznička. Už spomínanými skladbami sú: Concentus biiugis (for piano four-hands and string) 1977, Concentus Eurydicae (seven movements for guitar and string orchestra) 1971, Rustica Musa II (for piano four-hands) 1975.

V dielach Jana Nováka a predovšetkým aj v obsahu tohto CD, môžeme pozorovať znaky, ktoré rozvíjal u svojho učiteľa Bohuslava Martinů, ako je aj technika témy. Najväčšími zhodnými aspektmi medzi nimi boli rytmické paralely a taktiež odkazovanie a inšpirácia k moravskými ľudovými piesňami. V samotnej tvorbe sa obracal k neoklasicizmu a snažil sa o rozšírenie tonového základu. Vybočenie nastalo v päťdesiatich a šesťdesiatich rokoch kedy sa nasmeroval k dodekafonií, ktorá však preňho nebola úplne pravou podstatou tvorby. V jeho kompozícií je predovšetkým dôležitá prehľadná forma, výrazná melodická zložka a časté využívanie modulácií. Okrem toho využitie aj tanečných rytmov a jazzových prvkov. U Jana Nováka sa prejavuje vzhliadanie k Leošovi Janáčkovi a práve tým sa prehlboval vzťah aj ku folklórnej hudbe a v neposlednej rade inšpirácia u Igora Stravinského.

Prvou skladbou na zozname je Concentus biiugis (1977), ktorá obzvlášť obohacuje album o dostatočne živé entreé. Pozostáva z troch viet Allegro energico - Lento - Allegro. Prvá z viet je pestrá na farebnosť tónov, ostrejšia s množstvom synkop a návratným motívom, no druhá veta je pre uši poslucháča jemnejšieho a melodickejšieho charakteru, bez ostrých výrazových prvkov. Dochádza v nej k striedaniu sóla medzi sláčikmi a štvorhrou na klavíri. Zakončenie skladby je rovnako svižné a energické ako jej samotný začiatok. Klavírneho sóla v štvorhre sa ujali Lucie Schinzelová a Kristýna Znamenáčková. Obe študovali hru na klavír na Konzervatoři Brno u Evy Horákové. Svojou technikou hry sa dokázali výborne zohrať s orchestrom a bez problémov zvládli interpretovať ako technické tak aj dynamické úseky skladby.
Táto skladba bola uvedená v Nemecku v osemdesiatich rokoch, pod taktovkou Jaroslava Opěla so svojím amatérskym orchestrom, kde sólové party hrali manželia Eliška a Jan Novákovi. S uvedenou skladbou J. Novák ba dokonca vystúpil aj 21.3.1979 v Århusu s Jutským symfonickým orchestrom (Jydsk Symfonisk Orkester), ktorý viedol Janos Fürst ale aj 26.5.1978 v Lausanne na živom prenášanom koncerte.

Concentus Eurydicae (1971), dielo osobitné so svojou melódiou a harmóniou, pozostáva zo siedmych "časov", ako aj uvádza jej podtitul. Skladba ako aj mnoho ďalších autorových diel, ktoré boli krátke a menej náročné kusy, vyšli tiskom u nakladateľa Zanibona v Padově v roku 1972. Charakteristické v tejto skladbe sú už spomínané Novákové prvky jazzovej rytmiky, ktoré sú jeho neopomenuteľnou súčasťou a vyskytujú sa v partoch sólovej gitary Víta Dvořáčka. Ten sa vo svojom repertoári zameriava obzvlášť na českých autorov, ako je práve Jan Novák, Jana Obrovská či Ivan Zelenka. V časti šiestej Tempus luminis lunaris je zjavná parafráza na Sonátu mesačného svitu od Ludwiga van Beethovena, doprevádzaná husľami.
Posledná v rade je Rustica Musa II (1975), v ktorej sa jedná o prepracovaný cyklus na moravské ľudové piesne pre štvorručný klavír. Rytmus skladieb je založený na základe latinských textov, kde je zjavne badateľná melodická a rytmická štruktúra so striedaním harmónie, ktorá zasahuje do rôznych žánrov hudby. Skladateľ ich upravil s ohľadom na skutočnosť a možnosť prevedenia v duu so svojou manželkou Eliškou a práve tým naviazal na pôsobenie ich klavírneho dua. V tomto cyklu sa vďaka pozoruhodnej súhre a dokonale zvládnutej rytmike interpretiek Pavly Markové a už spomínanej Kristýny Znamenáčkové, naskytla poslucháčom jedinečná príležitosť vypočuť si známe moravské melódie.
Jan Novák sa vďaka dočineniu Ensemble Opera Diversa vydávať jeho skladby dostáva do zaslúženého popredia skladateľov so svojimi menej známymi dielami a nezostáva tak v ústraní zabudnutých autorov, začo orchestru patrí neopomenuteľná zásluha.

Vydavateľstvo: Vladimír Maňas
Zvukový majster: Lukáš Dolejší
Hudobná réžia: Tomáš Řezníček
Dramaturg a umelecký vedúcí: Vladimír Maňas
Miesto nahrávania: Konvent Milosrdných bratří, Brno
Dátum nahrávania: 12.5. (Concentus biiugis), 2.11. (Concentus Eurydicae), 25.11 (Rustica Musa II) 2019.
CD vychází za finanční podpory Ministerstva kultury, statutárního města Brno, programu Partneství OSA a firem Auto Fit a Bosko.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info