Ivan Pinkava – archeologie Antropologie

červenec 2014 Monika Hopjanová Kritiky 2014

Brněnská Fait Gallery nabízí první samostatnou jihomoravskou výstavu Ivana Pinkavy, jednoho z nejznámějších současných českých fotografů, který pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí. Kromě Brna lze Pinkavovy fotografie spatřit i na právě probíhající výstavě Vnitřní okruh Muzea Moderního Umění v Olomouci (do 5. října), zaměřené na českou fotografii od roku 2000.

Pinkava je známý svou formálně minimalistickou černobílou inscenací postav-portrétů vztahujících se k ikonografii biblických a antických příběhů. Fotografiemi s názvy jako Kain a Ábel, Adam, Eva, či Pieta představuje svou nejednoznačností neomezenou hru s typickými symbolickými elementy západní kultury. Vytrhnutí z příběhu, zkoumání základní symboliky a otevřenost novým interpretacím nahrává i vyprázdněný, až úzkostný prostor – místo se specifickými vlastnostmi, určené především ke zjevování předmětů (jako na jevištním pódiu), zakonzervovaných v prostorovém i časovém vakuu. Pinkavovy fotografie tak vynikají svým jemným přístupem k detailu a velmi svébytný styl připomíná barokní a manýristické způsoby zobrazení.

Avšak brněnská výstava nabízí spíše fotografie předmětů, především práce z let 2008–2013. Prostřednictvím spolupráce samotného autora s kurátorem Jiřím Pátkem tak vzniklo jedinečné posunutí z těžkopádné pozice historické ikonografie k mnohem obecnějším otázkám lidské zkušenosti. Výstava obsahuje jednak díla ze série Exercicie (2013), jednak fotografie zaměřující se na předměty užitné hodnoty, ojedinělé fotografie postav tak ještě více utvrzují předmětný charakter zobrazení, či právě naopak – zlidšťují samotné artefakty a hledají mezi oběma motivy významovou rovinu. Zkroucený molitan, plazící se tělo, trup postavy obepnutý plastickým materiálem, to vše zdůrazňuje hmotu, její vlastnosti i (symbolické) významy, a naproti tomu mnohokrát použitá matrace, opuštěný Trůn (2009) a další ”zneužité“ předměty, jejich závislostní vztah k člověku a z toho vyplývající dočasnost, a přesto určitá samostatnost ve smyslu mnohovýznamovosti, navozuje silnou spojitost s rovinou lidské zkušenosti. Výstava Antropologie Ivana Pinkavy tak nabízí nekonečnost vztahů mezi jednotlivými prvky především jejich repetivním charakterem spolu s neustálým obnovováním výchozích situací.Ivan Pinkava-Bez názvu (2008)


Zároveň probíhá ve stejné budově na Božetěchově ulici výběr děl ze sbírky samotné galerie prostřednictvím výstavy Před pikolou za pikolou (do 11. září), která nabízí kromě Pinkavy (dílo Pro Jana Štolbu-2007) i taková jména jako Vladimír Boudník, Petr Nikl, Jiří Thýn, Krištof Kintera, Milena Dopitová a další.


výstava: Ivan Pinkava: Antropologie
místo: Fait Gallery MEM (Božetěchova 1)
kurátor: Jiří Pátek
termín: 31. 5.–11. 9. 2014

Fotografie převzaté z webových stránek Fait Gallery.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info