(Nielen) Brumelova omša v belgickom šate

David Petráš Kritiky 2015

Pred hlavnou omšou účinkujúci predstavili slávnu stredovekú pieseň Christ ist estranden (Kristus vstal), a šesťhlasé moteto Ludwiga Senfla z nej vychádzajúce, kde sa k zloženiu Rob Cuppens - alt, Tore Tom Denys - tenor, Lieven Termont - baryton, Matthew Alec Gouldstone - bas, pripojil Anton Breitenfeld Sá Dantas - alt, a Ulfried Staber - bas. Po tomto úvode nasledovala omša Antoine Brumela Missa sex vocum, ktorej rukopisy sa našli v brnenskom svätojakubskom kostole. Okrem časti introitus Heinricha Isaaca bola táto omša obohatená o sekvenciu Victimae paschali laudes (Chvála oběti velikonoční), z ktorej bola odvodená úvodná časť repertoáru. Nasledovalo Credo solenne opäť od Heinricha Isaaca a ofertórium Terra tremuit. Zakončenie omše sa vrátilo naspäť ku posledným častiam Missa sex vocum, a posledným bodom programu bol chorál Benedicamus in laude - Deo gratias.

Spevácke výkony a prednes súboru La Capilla boli na vysokej úrovni, výborne pracovali s farbami hlasov, dynamikou, a zneli jednotne - a to i s pridanými hosťujúcimi členmi. V zaplnenom prostredí Červeného kostola vytvorili spolu s jemným osvetlením meditatívnu atmosféru a zážitok nielen pre pravidelných poslucháčov duchovnej hudby. Počas celého festivalu bol na predaj obsiahly program, v ktorom sa okrem popisu interprétov a jednotlivých diel, nachádzali užitočné informácie a zaujímavosti z histórie, či preklady spievaných textov do češtiny. Napriek tomu, že tento program svojou hrúbkou pripomínal priemernú zbierku poézie, divákov by iste potešili pôvodné texty v latinčine.

Poslucháčom bola teda ponúknutá jedinenčná symbióza medzi vynikajúcim vokálnym súborom, a dôkladne, na mieru vyberaným repertoárom pre Velikonoční festival duchovní hudby.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info