Orchestr Janáčkovy opery tentokrát na pódiu

říjen 2014 Petra Čtveráčková Kritiky 2014

Ukázalo se však, že program sestavený pouze ze skladeb těchto dvou velikánů české hudby je trochu problematický. Jistě, v duchu Roku české hudby se jejich výročí nabízí, možná by ale bylo vhodnější dramaturgii obohatit o další jméno (jubilantů je letos přece celá řada), nebo alespoň vybrat kontrastnější repertoár, jakkoliv je tvorba obou skladatelů odlišná. V úvodní Smetanově předehře k opeře Hubička se orchestr potýkal s intonačními nepřesnostmi, ale i přesto skladba splnila funkci slavnostního intra. Za pochvalu stojí respekt tělesa k tanečnímu rázu skladby – rytmické kontrasty byly zdařilé, i celková barevnost vynikla. Pateticky by se dalo říci, že vyznění bylo ryze české v dobrém slova smyslu. Co však výrazně ubíralo na efektu, byla mdlá dynamika. Provedení se tak ukotvilo v jakési šedi, kterou přerušila bohužel až Dvořákova Symfonie č. 7 d moll op. 70 v druhé půli večera, kdy soubor konečně dostal tvář a výsledný dojem byl uspokojivý. Do té doby převládala jednolitost zvuku, jediným skutečným oživením byl nástup Sboru Janáčkovy opery (sbormistr Pavel Koňárek) a Brněnského akademického sboru (sbormistryně Daša Karasová) ve Smetanově České písni. Tato kantáta pro smíšený sbor a orchestr z r. 1860 je prostým vlasteneckým projevem navzdory orchestrálnímu zvuku a prokomponovanosti. Orchestr i sbory zachytily různé podoby české písně poměrně poutavě, sbor zaujal jasnou barvou a synchronizací. V kontextu předchozích skladeb, tedy Dvořákova Koncertu pro violoncello a orchestr h moll op. 104, 2. věta a Mazurku pro housle a orchestr e-moll op. 49 téhož autora, se jednalo o příjemnou změnu, ne však natolik silnou, aby dokázala zmírnit již zmíněné dramaturgické nedostatky.

Jako sólista se ve 2. větě violoncellového koncertu představil Josef Klíč. Jeho projev byl přesvědčivý a jemný, škoda jen nadužívaného vibrata. V romantické hudbě se to sice nemusí jevit jako problém, ale vzhledem k až opatrnému tónu interpreta by hudbě slušelo více razance (třebaže jde o adagio). S orchestrem se sólista vkusně doplňoval, bylo by ale třeba pečlivější výstavby skladby z obou stran, aby nedošlo k výrazové jednotvárnosti. Následující svižný Mazurek dal vyniknout houslistce Lence Koplové. V bravurně instrumentovaných pasážích jí housle skutečně zpívaly, technicky dobře zvládnutý projev ale narušovala jakási nejistota a neurčitá intonace. Musím zde ale vyzdvihnout orchestr, který stejně jako v úvodní předehře ctil puls a prostotu této hudby. Je zvláštní, že těleso složené z tak výborných hráčů nepůsobilo kompaktněji. Celý večer jsem se nemohla zbavit rozbitého dojmu z provedení jednotlivých skladeb. Nebýt skvěle zahrané Dvořákovy symfonie, řekla bych, že to orchestru sluší spíše pod pódiem. Naštěstí mě závěrečná skladba utvrdila v tom, že Orchestr Janáčkovy opery je schopným tělesem, kterému schází jen větší důslednost.

Koncert české hudby. 26. 9. 2014, Janáčkovo divadlo. Bedřich Smetana: Hubička, předehra k opeře, Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104, 2. věta, Antonín Dvořák: Mazurek pro housle a orchestr e moll op. 49, Bedřich Smetana: Česká píseň, kantáta pro smíšený pěvecký sbor a orchestr, Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70: Allegro maestoso - Poco adagio – Scherzo: Vivace – Poco meno mosso – Finale: Allegro. Jakub Klecker – dirigent, Josef Klíč – violoncello, Lenka Koplová – housle, Sbor Janáčkovy opery (sbormistr Pavel Koňárek), Brněnský akademický sbor (sbormistryně Daša Karasová), Orchestr Janáčkovy opery.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info