Ostravská Káťa Kabanová: neurazí, ani nevytrhne

leden 2013 Miloš Zapletal Kritiky 2013

Scéna (Daniel Dvořák) odpovídá depresivnímu, tíživému prostředí syžetu opery svou šedivou nevýrazností. Jejím ústředním bodem je expresionisticky zdeformovaná lampa (aluze na estetiku německého filmu 20. let i na dobovou inscenační praxi), kolem níž se rojí lidé jako mouchy. Opakujícím se inscenačním momentem je motiv nelidsky velkého nábytku, s kterým se postavy marně snaží pohnout: jde evidentně o symbol nezměnitelnosti sociálního i mezilidského statu quo, nezměnitelnosti prostředí, které drtí individualitu. Podobně nelidsky velké jsou závěsy, v jednom z nichž se v závěrečné – po hříchu poněkud trapné – scéně Káťa utopí. Káťa je ale mrtvá od počátku; smrt samotná se pohybuje po jevišti. Kostýmy (Zuzana Krejzková) vůbec nejsou špatné; odkazují spíše na Československo první republiky než na Rusko kolem roku 1860. Mizanscéna však celkově působí pleonasticky a hyperbolicky: znovu říká nebo zdůrazňuje to, co – dosti přesvědčivě a výrazně – sděluje samotné drama. Mám na mysli hlavně práci s osvětlením, znázornění bouře apod. Vrcholem představení je scéna z prvního dějství, v níž Káťa líčí Varvaře své tužby. Pěvci působí dojmem, že neví, co dělat s rukama i tělem; prostě se jenom zmateně plouží po jevišti. Pokud to byl záměr, pak měl být podán tak, aby diváci pochopili, že jde o výrazový prostředek, a nikoliv nedostatek režie (Jiří Nekvasil).

Inscenaci zachraňovaly velmi solidní pěvecké výkony a hra orchestru. Stylové hudební nastudování se soustředilo především na dynamické kontrasty a na budování atmosféry a napětí; orchestr bouřil: hrál expresivně, místy přímo neučesaně, což ale vůbec nevadilo, ba naopak. Občasná rozladěná místa nezkazila celkový dojem. Fortissima v žestích nebo tutti byla až bolestivá, ale tak to má být: tato opera musí bolet. Robert Jindra zde potvrdil, že je jedním z našich nejlepších současných janáčkovských dirigentů.

Z pěvců působil nejpřesvědčivěji lyrický tenor Tomáš Černý v roli Borise, a to z hlediska deklamace, výrazu, stylovosti i dynamiky. Varvaru zazpívala Jana Sýkorová pěkným, ale slabým mezzosopránem. Morenike Fadayomi v hlavní roli nešlo příliš rozumět. Její lyricko-dramatický soprán byl v emocionálně vypjatých momentech ve vyšší poloze díky technice squillo dosti průrazný.

Ne zrovna ideální akustické podmínky Mahenova divadla vyvážil jeho genius loci: vždyť právě zde měla opera před 91 lety premiéru. Kdybych býval toto představení viděl v průběhu sezóny v ostravské (nebo spíše opavské) opeře, jistě by mě potěšilo. V kontextu festivalu špičkové úrovně se mi však jeví jako nejslabší bod programu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info