Pitch it! Kdo pitchuje, ten jede...

Markéta Hájková Kritiky 2014

Díky pražskému nakladatelství AMU má nyní český čtenář možnost rozšířit si obzory ve vodách pitchingu a čerpat podněty z praktické příručky sepsané německou lektorkou pitchingu a expertkou v oblasti komunikačních věd. V aktualizovaném druhém vydání (2013) se autorka opírá o řadu příkladů z filmové branže a špikuje svůj text místy odstrašujícími, místy vtipnými „historkami z natáčení“/pitchování. Kniha je tak především směrována do rukou filmových tvůrců a producentů. Avšak průvodce se ve své komplexnosti snaží pomoci zvládat techniky pitchingu každému kreativci (ať už laikovi či profesionálovi), který chce prodat svůj nápad. Tomuto záměru odpovídá jazyk, názorná cvičení a přehledné členění publikace.

Obecně bývají komunikační dovednosti jednou z nejvíce opomíjených složek procesu prodeje. Kuchařka s recepty jak úspěšně prezentovat vlastní projekt je mimo jiné výjimečná svým monopolním postavením, především co do zevrubnosti, na českém trhu. Sto šedesát stran praktických rad, úvah a návodů nezahlcuje cílovou skupinu zbytečnostmi a jde přímo k věci přesně v duchu správného pitche. Kurzová popírá, že existuje zlaté pravilo, které by zázrakem udělalo dámu z každé Lízy Doolittleové.

Důraz klade na pečlivou přípravu včetně rešerše a na trénink. Základem dobré prezentace je dle Kurzové vnitřní motivace (kladení si podnětných otázek), sebepoznání (SWOT analýza slabých a silných stránek), předvídavost, správné načasování a důkladná znalost protějšku pro nosnost argumentace při komunikaci. Dále své následovníky nabádá k četbě odborných periodik. Sběr dat o cílové skupině projektu, které vede v případě filmu k odhadu sledovanosti, může předejít zdlouhavému maratonu odmítnutí. Tím, že se tvůrce zaměří na positionig (návrh představy, jež by měl daný produkt zaujmout v mysli spotřebitele/decision makera) posílí svůj projekt a bude moci snáze nalézt tzv. unique selling point – jedinečnost své ideje. Zde může docházet k rozporu mezi seberealizací (vlastními potřebami) a podbízením se rozmarům trhu. Autorka v souvislosti s tím hovoří o rozdílech mezi nezávislou filmovou produkcí a komerční linií tvorby. Proto je podle ní důležité ke každému projektu přistupovat individuálně a jako takový jej solitérně prezentovat. Jelikož je filmový a televizní trh poměrně jasně definovaný, může si autor pomocí zmíněných návodů naplánovat konkrétní kroky při lovu produkčních, které povedou k cíli.

 

Autorka čtenáře neubíjí množstvím informací s klišovitými instrukcemi, ale neustále mu své teze živě osvětluje prostřednictvím svých zkušeností z prostředí pitching fór a různorodých kurzů. Nejedná se tedy o titul, který překypuje planými motivačními řečmi, ale studijní materiál, který nabízí reálné postupy k prosazení svého záměru v marketingem prorostlé společnosti (a to i té kulturní). Sibylle Kurzová tak nevědomky svou knihou nastavuje zrcadlo čecháčkovskému systému s heslem Ruka ruku myje a nahrazuje jej mnohem vzletnější frází Vždy připraven. Tento inspirativní počin mohu s čistým svědomím doporučit všem, kteří se chtějí „umět prodat“. Na závěr uvedu drobnou parafrázi jedné rady, že kdo následně neunese konstruktivní kritiku, tak ať nepitchuje. Zpětná vazba totiž vede k pozdějšímu zdokonalení každého pitche.

 

KURZOVÁ, Sibylle: Pitch it!, přeložila M. Dohnalová, Praha: Akademie múzických umění, 2013, 170 stran. ISBN 978-80-7331-284-8.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info