Při dopadu se ti rozsvítí

prosinec 2014 Markéta Hájková Kritiky 2014

Galerie OFF/Format (si) ke třetím narozeninám uvedla solitérní výstavu tohoto výrazného slovenského autora s názvem Dopad. Čtyři aktuální díla jsou prezentována v kondenzovaném, industriálně chladném prostoru galerie bez štítků s názvem, rokem vzniku; poměrně blízko sebe, leč příjemně osamoceně. Expozice naráží na dvě linie Kvetanovy tvorby, jejichž společným jmenovatelem však zůstává dopad: 3D objekty a digitálně manipulované tisky. Prostor, zeď.

Zavěšený úryvek z cyklu Paralelní galaxie (2014) zkoumá polaritu a vzájemné působení mikro a makrostruktur. Realita může být nahlížena z mnoha různých úhlů a deformována pomocí rozmanitých přístupů. Velkoformátový c-print vizualizuje svítící velkoměsto z vesmírné hloubky. Světelnou rychlostí dopadáme na zem. Tato extrémní vzdálenost sama o sobě působí zcizujícím efektem. Katarína Slaninová se v průvodním textu k výstavě zmiňuje o tom, že: „Kvetan poukazuje na skutočnosť, že aj veci dôkladne známe sa svojím vytvrhnutím z kontextu, priznaním novej funkcie stávajú neprebádanými územiami s množstvom významových a interpretačných konotácií.“


z cyklu Paralelní galaxie (2014)

Dvě světelné instalace zářením oživují nejen svou existenci, ale celou expozici. Dynamicky ji pozměňují, rozvolňují nebo zdůrazňují její obrysy. Návštěvník tak musí stále reagovat na proměnlivé obsahové a významové roviny exponátů, jež se místy ocitají ve stínech spolupřítomných tvorů. Materiálovým křížením vzniklé objekty Archa (2014) a Zrcadlo (2012) se hlásí k DIY estetice, kutilství. Nalézáme zde kombinaci obyčejných a levných surovin, ze kterých místy vystupují neobvyklé látky. Až obludně vydloubávají zasuté konotace. Defilují před námi rozmáchlá gesta hyperaktuálních témat od náboženství, přes uměleckou polemiku mezi nízkým a vysokým k diktátu kapitalismu. Slaninová vypichuje navíc i socialistickou minulost, morální hodnoty či člověka v područí nostalgického fetišismu. Nepohrává si Kvetan jen s divákovým prahem „epilepsie“ a naladěním?

Archa (2014)

Archa odříznutá stěnou od zbytku výstavy odkazuje (v jedné ze svých tváří) na archu úmluvy uloženou v židovském chrámu. Sight specific dílo, vzniklé původně pro opuštěnou synagogu, rezonuje s židovstvím, jakožto součástí společnosti i historie, s přeléváním moci v systému, stává se marketingovým nástrojem v podobě neonové reklamy. Zvukové efekty vibrují i našimi emocemi.

Protokolem o experimentu s dopadajícím předmětem na povrch je prostorově nejméně náročný exponát – sada čtyř zarámovaných „akvárií“ s plovoucí stopou po dopadu. Kvetan rozkládá, šifruje, mlží a pohrává si s kolektivním i osobním vnímáním. Poměrně neurvale intervenuje do zajetých principů a nebojí se seznámit recipienta s postkonceptuálními postupy, které vyžadují určitý intelektuální vklad diváka.

podlaha galerie

Použité fotografie pocházejí z archivu autorky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info