Přiznání dokumentu

říjen 2014 Stanislav Růžička Kritiky 2014

Snímek režisérky Kristýny Bartošové Pod lampou je tma zaznamenává z pozice nezávislého pozorovatele dění týkající se vzniku tanečního souboru pro romskou mládež v Josefově, městské části Jaroměře. Jedná se o „druhácký“ film studentky pražské FAMU. V názorové rovině stojí film spíš na straně „nepřizpůsobivých“ Romů. Ovšem nikoli díky prvoplánovému apelu na soucit s ostrakizovanými, ani vytvářením spletitých argumentačních figur, ale jednoduše věnováním prostoru před kamerou samotným aktérům, a to mnohdy k uvědomělé sebeprezentaci. Patrné je to zejména v případech dvou hlavních účastníků sporu o absenci prostoru pro realizaci tanečního kroužku. Svůj díl pozornosti dostane jak mladý Rom Zdeněk, který jakožto vedoucí tanečního kroužku hájí důležitost práce s dětmi, které tím pádem netráví tolik volného času na ulici, tak starosta města Jaroměře, který z pozice „spravedlivého bílého může“ káže o pořádku a o nutnosti prvního kroku, který by měla učinit romská komunita. Další postavy, ať už se jedná o „bílou“ obyvatelku ghetta, či romského patriarchu, jsou také pouze nepatrně popostrčeny k vlastnímu vyjádření. Režisérka se při natáčení nepouští do vyhrocených konfrontací, nestaví se do opozice. Svou silou dokument přesto vládne a to i proto, že jsou v něm porůznu rozesety paradoxy běžného dne v ghettu, úsměvné absurdity – například prostřih na volební kampaň starosty Klepsy, který na billboardech vystupuje coby „nespokojený občan“ spoutaný v řetězech. Film tak netlačí na sociální pilu, naopak disponuje přes těžkost zvoleného tématu lehkostí a účastníky nechá, aby se vybarvili sami.

Druhým promítaným počinem byl dokument, který taktéž vznikl na FAMU. Režisérka Martina Malinová ho natočila v prvním ročníku a jako téma si zvolila shoplifting – látka, jak se divák dozví v úvodních minutách, která je jí bližší než košile. Sama autorka se přiznává ke krádežím jídla a oblečení ve velkoobchodech. Kromě ní ve filmu zazní i hlasy jejích přátel, kteří stejně jako režisérka vyjadřují nesouhlas s kapitalismem právě skrze shoplifting. I přesto, že se na film dá koukat jako na report o anarchistické subkultuře, je především osobní zpovědí, svého druhu coming-outem. Ve filmu chybí jakákoli názorová protiváha. Ovšem začlenění této složky by snímku mohlo ubrat na výpovědní hodnotě a to zejména kvůli opuštění formátu onoho veřejného přiznání. Ostatně v dokumentu není patrná snaha o sociální sondu či o nablblé rozkrytí obludnosti „doby vykloubené z kloubů“. Bez těchto aspektů může film svobodomyslně vyjadřovat pochybnosti týkající se zavedeného systému. A vskutku, někde na pozadí visí otázka, jedná-li se o nesouhlas nebo deviaci (jistě ne náhodou má jeden z anonymně vystupujících anarchistů v knihovně svazek Kup si svou revoltu!, ve které je tenká hranice mezi dissent a deviance zkoumána). Nutno dodat, že k této nelehké otázce společenské morálky snímek Nepokradeš Martiny Malinové přispívá jen spoře. Své kvality má spíše v rovině osobního vkladu tvůrkyně.

Jediným studentským dokumentem ze čtyř promítaných, který nevznikl pod záštitou FAMU, byl snímek Marka Cicottiho 5,-Kč. Film natočený už v roce 2011 na písecké FAMO, kde Marek Cicotti studuje, zavede diváka do prostředí veřejných toalet na vybraných stanicích pražského metra, kde ho následně seznámí s osudy tří „hajzlbáb“. Tíživá životní situace, zdravotní postižení, nelehké sociální prostředí – to vše jsou okolnosti, které můžou předcházet výkonu práce, jež je na společenském žebříčku na jedné z nejnižších příček. Metráž dosahující čtrnácti minut omezuje možnost rozvinout spletitější příběhy, přesto má tento snímek jisté schopnosti vtáhnout diváka a přitom nebýt prvoplánově sentimentální – tomuto přeražení ataku na první signální pomáhá charisma protagonistek a samovolné načasování gagů. Co ovšem tolik nepotěší, je vizuál snímku. POV shots při vytírání toalet, záběr z vrchu na cestující proudící na eskalátorech atd. působí jako samoúčelná manýra, která není podložena funkcí ve struktuře snímku. A k tomu všemu poněkud televizní hudba. Ale budiž, ostatně sám režisér vybízí k tomu, aby se nad filmy tolik nepřemýšlelo, ale byly spíše prožívány. Když člověk překousne pohanění filmové teorie, kritiky a celkově „intelektualizování“, kterého se Martin Cicotti dopustil v besedě po promítání, pak tento film skutečně může fungovat jako zajímavé nahlédnutí za dveře, za kterými se toho odehrává víc, než by si na první pohled jeden pomyslel.

O uzavření večera se postaral časosběrný dokument Radokova trojská válka Tomáše Polenského a Viktora Portela. Na záběrech z několika zkoušek v časovém rozmezí přibližně dvou měsíců, můžeme sledovat vznik inscenace Troilus a Kressida v režii Davida Radoka. Ale nejen to, jsme svědky také nekonečných promluv samotného Radoka, který neustále provazuje trojskou válku s dnešním politickým balastem, což byl podle všeho jeho interpretační záměr. K tomu nutno připočíst neochotu herců cokoli sdělit na kameru a vyjde televizní dokument, který má takový odstup, že se toho ve výsledku ani moc nedozvíme. Takovéto pohanění je ale značně nefér k režisérům dokumentu – znamenalo by to odhlédnutí od kvalit, kterých snímek dosahuje; zkoušky divadelního souboru jsou velmi dobře nasnímané a především střih je znamenitý (ani se není čemu divit, Tomáš Polenský studuje na FAMU právě střihovou skladbu). Co ale skutečně z dokumentu trčí, jsou promluvy zaměstnanců divadla; ti buďto smířeně kývají nad „těmi špatnými tam kdesi nahoře“ nebo zpochybňují možnost cokoli změnit, a to i v případě angažování od spodu. Tyto promluvy nejen že patří do doby tak o osm let nazpět, ale především nedávají smysl v rámci promítaného filmu – to, že byly do snímku nakonec začleněny, je dáno žádostí o přetočení ze strany České televize, jakožto koproducenta, která původní nápad, tedy začlenit názory lidí z pražských ulic pomocí voiceoveru, označil za nedostatečně anketové. I přes produkční problémy, se kterými se film potýkal, jde o kvalitně zpracovaný dokument. Škoda jen, že se režiséři nepustili do větší konfrontace, třeba bychom se něco dozvěděli alespoň o Národním divadle jako instituci. Na autora těchto řádků působil mix prázdných frází o politice a divadelních replik vytržených z kontextu jako jedna velká „zívárna“.

Kabinet nezávislého filmu nabídl všehovšudy čtyři zajímavé dokumenty, a i přesto, že jakožto nesoutěžní přehlídka filmů byl celý ráz večera vůči snímkům spíše nekritický, výsledný dojem byl velmi příjemný. Nadto si filmy studentů, které vznikly většinou v prvním či druhém ročníku, zaslouží jistou míru tolerance; u některých dokonce vzhledem ke kvalitě nebylo ani nutné ono pomyslné mhouření očí.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info