Rezonance přítomnosti v předmětech minulé doby

Dana Komosná Kritiky 2015

Fenomén změny se stal klíčovým faktorem nejen pro rozvoj umění a designu, ale i typickým znakem každodenní reality. Výstava Věci a slova; Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870 – 1970 probíhající v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie od 15. května do 27. září 2015 umožňuje vhled do atmosféry doby, která již minula. Máme příležitost objevit paralelu nebo protiklad současných postojů společnosti vůči materiálním hodnotám.

Kurátorky výstavy Lada Hubatová-Vacková a Andrea Březinová ve spolupráci s Evou Koťátkovou a autorkami výstavy Martinou Pachmanovou a Pavlou Pečinkovou situovaly výstavu do jedné místnosti vhodně dělené do jednotlivých bloků tvořených skupinami exponátů. Divákům se tak naskýtá pohled na kontrastně působící prostředí například improvizovaného obývacího pokoje či dvojí variantu kuchyně, v níž nechybí zmenšená verze stolečku a křesílek jakožto hraček pro děti. Toto členění nabývá na významu různorodostí vystavených předmětů a zaujímá tak místo jednotícího prvku chaosu, jenž minulost čas od času v mysli pozorovatele vyvolává.

Na výstavu lze v zásadě pohlížet dvěma způsoby. Návštěvníci se jednak mohou obdivovat množství jedinečných děl, jako jsou například sklenice Ludviky Smrčkové, stolek Josefa Gočára či ručně tkaný polštář Marie Teinitzerové. Nejvíce zaujmou významné výtvory autorů, kteří dokázali vdechnout materiální látce nejen estetický, ale i duchovní přesah ve formě rozmanitých asociací, které dokáží vzniklá díla vyvolat.

Nicméně kurátorky zřejmě záměrně tyto práce umístily vedle předmětů majících čistě praktické využití, či dokonce evokujících dojem kýče. Tato okolnost přivádí diváka ke druhé variantě jak nad výstavou přemýšlet. Věci a slova podávají náhled na dobové vnímání věcí, na význam, jenž jim byl přiřknut okolnostmi a situací, v níž došlo k jejich vzniku či masovému využívání. V kontextu přítomnosti získávají tyto předměty odlesk přízračné záře jakéhosi déjà-vu. Návštěvník tedy podstupuje konfrontaci s věcmi již známými. Přínos zajišťuje právě nový kontext.

21. století v sobě nese značný smysl pro materiální hodnoty. Výstava Věci a slova umožňuje uvažovat o předmětech materiálního zájmu z opačného hlediska. Pro zhoubnou lásku k předmětům přináší protiklad pokorného uchopení materiálních zdrojů jako nástrojů pro navození stavu jako je klid, domácí pohoda, odpočinek, soulad. Pro odpůrce světa zahlceného hmotnými věcmi naopak odkrývá virtuozitu běžně užívaných nástrojů, jako je například starý psací stroj, kamna nebo sporák.

Věci a slova lze chápat jako nabídku k rozvažování, příležitost objevit nové možnosti vnímání hmotné stránky světa. Výstava působí jako výzva divákům nenásilně se zastavit v kulisách minulosti a uvážit, zda materiální sféra života stále ještě zůstává v rovnováze s oblastí nadsmyslového bytí.

VACKOVÁ-HUBATOVÁ, L. (ed.), PACHMANOVÁ, M. (ed.), PEČÍNKOVÁ, P. (ed.): Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970. VŠUP: Praha. 2014. 576 s. ISBN 978-80-86863-69-6.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info