Tajemství civilizace v ARTSCHOOL

prosinec 2014 Monika Hopjanová Kritiky 2014

Galerie v brněnské Artschool nabízí do 16. ledna výstavu prací dvou mladých současných umělkyň Ivy Řehové a Markéty Tiché. V minulosti se tu prezentovali i známí umělci jako Tomáš Jetela (Hollywood, 2013) či Lukáš Orlita (Řád nebo svoboda?, 2013), přesto musím připustit, že galerie skrývá nevyužitý potenciál, a to především na základě absence trvalého kurátorského vedení i z hlediska multifunkční povahy samotných prostorů Artschool. Nelze ale opomenout spolupráci se studujícími umělci (Alexandra Vargová, Dominika Csepejová) či tvůrci pracujícími s okrajovými výtvarnými technikami (Lenka Tichá) – v tom vidím obrovskou výhodu, protože poskytuje žánrově i generačně mnohem pestřejší nabídku než ostatní galerie podobného formátu. Nejvíce se orientuje na malbu a příbuzná média, objevují se tu zajímavá a přinejmenším neokoukaná díla – zmínit chci alespoň výstavy Andrého (Dark, 2013) a Jana Spěváčka (Čas v hladinách a cyklech, 2013), které jsou už sami o sobě důvodem, proč se vyplatí tuto galerii a její aktivity průběžně sledovat.André-Dark (2013, detaily z děl
Blocked...,Silent echo)

Abych se ale vrátila k současné výstavě, jelikož je prodejní – ostatně jako většina výstav v Artschool – a nemá pevný kurátorský záměr, působí její název Tajemství lomu značně zavádějícím dojmem, násilně hledat společné body dialogu dvou tak svébytných umělkyň zbytečně tříští jejich tvorbu na nesouvislé fragmenty. Tematická linie vyznívá do prázdna a v důsledku toho zůstává několik děl zcela stranou, proto doporučuji brát anotaci s rezervou. Jedinou podstatnou informací je, že obě na určitých úrovních pracují se stejným ústředním motivem, a to přírodou. Poté ale už se rozchází jak koncepčně tak i výrazově, proto se budu věnovat každé autorce zvlášť a vyberu jen určité intence, které by se mohly v jejich společné prezentaci tematicky propojovat.

Iva Řehová vystudovala sklářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Železném Brodě, se stejným zaměřením pokračovala na Fakultě užitého umění a designu v Ústí nad Labem, studia dokončila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením profesora Vladimíra Kopeckého v roce 2007. Za velkoformátovou malovanou vitráž Kořeny získala v roce 2009 druhé místo v mezinárodní sklářské soutěži Stanislav Libenský Award. Kromě toho se věnuje i kresbám a tradičním grafickým technikám, které jsou selektivně prezentovány i na této výstavě. Mnohem zajímavější je však její cyklus figurativních maleb problematizující vztah člověka a jeho prostředí. Vnímám to nejen jako nejvýraznější prvek výstavy, ale i jako její klíčový moment. Názvy jako Poušť, Prastará stezka, Společenství či Mapování samoty (2014) odkazují k základní lidské zkušenosti, prostřednictvím kmenových výjevů přírodních kultur se autorka dostává k silné redukci sdělení – postavy bez identity, vynořující se z jednoduchého pozadí, odloučeny od sebe navzájem, jen s primitivními gesty, jsou vytrženy z činnosti, aby se nakonec bez jednoznačných odpovědí opět ztratily v zahalující barevné abstrakci... Nelze věřit, že autorka se začala plně věnovat malbě teprve nedávno, jelikož lze v tomto cyklu vycítit hlubokou reflexi nejen sebe samé, ale i (civilizované) společnosti jako takové.


pohled do instalace: Iva Řehová: Společenství (2014), Hledač pokladu (2014)

Markéta Tichá studuje od roku 2011 Ateliér reklamní fotografie UTB ve Zlíně. Prezentuje zde několik fotografických cyklů, kde se více či méně zaobírá krajinou a opuštěnými industriálními místy. Pracuje s nalezenými předměty, které potom konstruuje do abstraktních forem – v jednom případě se jí podaří doslova schovat fotografie abstraktních kompozic mezi černobílé lepty Ivy Řehové. S černobílou fotografií pracuje i nadále v souboru přírodních motivů Krajina v zajetí, ať už se jedná o tůně nebo stromy, svou symbolikou připomínají ponurá místa působící osamoceným až úzkostným dojmem. Napomáhá tomu i cyklus Lomy – lidmi již nevyužívané prostory, kde potlačením původní funkce autorka opět akcentuje přímo apokalyptický ráz vyobrazené situace – v tomto okamžiku nalézám intenzivní propojení s malbami druhé autorky, kdy v tak obecných otázkách, které se týkají mimo jiné směřování jedince i společnosti, nastane spousta okamžiků nejistoty, zmaru a beznadějného tápání.pohled do instalace: Markéta Tichá: Bez názvu (z cyklu Krajina v zajetí), cyklus Hladiny vody

Jak už jsem zmínila na začátku, galerie spadá pod Artschool, v jejíž prostorech se odehrávají i další aktivity – především se jedná o celosemestrální výtvarné kurzy malby, kresby a modelování pro děti i dospělé, krátkodobé programy ve formě přednášek (např. úvod do barev) či tvořivých dílen (výroba šperků a figurek ze skla), příležitostně jednorázové workshopy a tematická setkání. Součástí je i designový obchůdek Arki, jehož sortiment zahrnuje originální užitné a dekorační předměty, textilní výrobky, hry a knihy pro děti značek MORROWS, PAPELOTE, BAOBAB a další. Dalo by se tedy říct, že Artschool v sobě skýtá tvůrčí prostředí, které je v Brně rozhodně výjimečné, sama přiznávám, že tu dlouhodobě nacházím inspiraci i umělecké zázemí.


výstava: Markéta Tichá, Iva Řehová – Tajemství lomu/Mining for secrets
místo: Artschool | Art´s Cool (Kotlářská 5)
termín: 3. 11. 2014–16. 1. 2015


www.artschool.cz

Fotografie použité z webových stránek a archivu Artschool/graficky upravené autorkou


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info