Ten má zlatý ruce, není nad něho!

duben 2013 Ester Dobiášová Kritiky 2013

Inspiraci nápisů můžeme hledat v každodenních dětských slovíčkách, pořekadlech nebo slovních spojeních. Slova jako například TEN MÁ ZLATÝ RUCE NENÍ NAD NĚHO, DRŽ SE ZPÁTKY A NEŠKOĎ MAMINKA anebo filosofická otázka PROČ, jsou vyvedena v různých barvách, na různorodě barevném podkladu. Dominantou této výstavy je slovo NEOPAKOVATELNO umístěné v horní části stěny. Toto slovo vyvolává širokou škálu asociací, které se mohou vztahovat jak k životu Dalibora Chatrného, to když se snažíme pochopit souvislost díla s umělcem, tak k recipientovi samotnému. V uspořádání desek není žádný systém, z estetického hlediska jsou však rozmístěny tak, aby vedle sebe nebyly desky se stejně barevným podkladem. Vzniká tak jakási barevná šachovnice, na které si můžeme všimnout jedné zákonitosti – na oranžových deskách je vždy příslovce. Díky nahodilému poskládání tabulek vzniká nečekané propojení slov a vět, které by nás jindy nenapadlo k sobě přiřadit a pokoušet se je dávat do souvislostí.

Kurátor výstavy janáčkolog dr. Zahrádka,
blízký přítel zesnulého Dalibora Chatrného
(vizte rozhovor v březnovém čísle MUSICOLOGICY z roku 2013).

To stojí na výstavě jistě k ocenění – k ničemu recipienta nenutí. Jak Chatrného odkaz zpracujeme, nechává zcela na nás. Program divákovi poskytuje důležité informace o okolnostech vzniku tohoto cyklu. Dílo v nás může totiž zanechat o to hlubší dojem, pokud tyto okolnosti známe. Dalibor Chatrný své dílo dokončil krátce před svou smrtí, kdy na tom nebyl zdravotně příliš dobře. Člověk by pochopil depresivní ráz a vážnost, ale pro tu není v jeho závěrečné tvorbě místo. Je tomu právě naopak, z jeho díla vyvěrá okouzlení drobnými denními radostmi, které se do nás přelévá. Každá část je důkazem umělcova elánu a hravosti, a to v plné síle. Je to totiž naposledy, kdy má možnost k nám promluvit.

Dalibor Chatrný už tu není, svojí tvorbou však bude v lidech stále zanechávat stopu. Z výstavy jsem si odnesla něco velmi cenného, a to, že radost se skrývá ve všem, co nás obklopuje.

Výstava Dalibora Chatrného: Bylo, bude. Vernisáž 28. 2. 2013, Památník Leoše Janáčka. Kurátor: Jiří Zahrádka.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info