Však nad med i vše ostatní je mi sladká tvá přítomnost...

prosinec 2013 Tatiana Škapcová Kritiky 2013

Úvodný Hymn to Virgin od Benjamina Brittna sa vynímal vo výmene dvoch skupín, ktoré z odlišných rozmiestnení v chráme čerpali na akustickom výsledku a zvukovom zážitku. Ďalšie diela interpretované a znejúce v priestoroch nádherného barokového chrámu mali spoločného menovateľa vo výbornej koncepcii a interpretácii, ktorá bola vybavená silou dikcie. V niektorých miestach sa však žiadalo viac dynamických kontrastov. Ďalšie odznené diela Nicolasa Zangia Ad te levavi, Tota pulchra es à 6 a Jesu dulcis memoria a Pierra de la Rue Salve Regina à 4, Zdrávas Bohem pozdravená (z Prachatického kancionálu), Ave Regina caelorum à 4 a posledná skladba Ave Sanctissima Maria à 6, boli kombinované s kompozíciami Zoltána Kodályho Adventi ének, Francisa Poulenca Salve Regina a Prorokovali proroci (z Prachatického kancionálu).

Ensemble Versus je zaujímavým súborom, zdá sa mi však, že občas mu chýba väčšia verva za dynamickými, či tempovými kontrastmi, možno to vyplýva z nedostatočnej sebadôvery, ktorá však absolútne nie je namieste, pretože už mnohými svojimi vystúpeniami a dramaturgickými koncepciami potvrdili svoje meno, ako meno súboru prinášajúceho pôvab, noblesu a opätovný záujem o chrámovú hudbu. Svojim prepojením na hudbu 20. storočia so storočiami zašlými vytvára kompaktný most, ktorý spája nielen prítomnosť s minulosťou, ale aj hodnoty, ktoré sú nadčasové. A toto poslanie je charakteristikou par excellence.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info