Chyť příležitostného zajíce za uši

Markéta Hájková Glosaria 2015

Spojení "střední generace" figuruje jako indiferentní pojem, který svádí k představě o jakémsi mezičlánku ve vývoji, o mezistupni. Nepůsobí to ani jako jednoznačně potvrzená kvalita, ani jako něco čerstvého a inovativního. Zdání klame. V tomto případě máme při použití slova „střední“ na mysli opravdu pouze časové rozmezí. Tomáš Císařovský (*1962) představuje jednu z nejuznávanějších postav generace 80. let 20. století na poli české malby; oblasti tradiční a mnohdy (a logicky) konzervativně nahlížené.

Autor si s tím příliš hlavu neláme a tvoří v duchu svého osobitého rukopisu s příjemnou „nálepkou“ nekonvenční. Během a po studiích na pražské AVU se poměrně konzistentně přiklonil k jasnému a mezi ostatními lehce rozpoznatelnému stylu. Na jeho nejstarších plátnech osmdesátých let nalézáme ještě rudimenty surrealismu (odkazy na Reného Magritta, atmosféra). Cyklus Deník dědečka legionáře z let 1988 až 1989 již signalizuje jeho budoucí směr, tak jak jej známe dnes. Zjednodušená scéna a vypíchnutí okamžiku (momentka ve smyslu „rozhodujícího momentu“ dle teorie Thierryho de Duvea[1]) reprezentují jeho prostor „v charakteristicky nezatížené podobě“.[2]

Je jedním z tahounů mezi svými vrstevníky. Císařovského vyjádření vykrystalizovalo do podoby tradičních žánrů: portrétu, figurální kompozice a krajiny. U akvarelu relaxuje. Martin Dostál dodává, že jejich odkaz „rozvíjí překvapivou ikonografií a účelným formálním zpracováním, kdy jedno zcela a logicky a přesvědčivě podporuje druhé.“[3] Stěžejní je samozřejmě řeč těla figur (Rodinný portrét, 1995) a čitelná symbolika. Svůj výraz během umělecké dráhy metamorfuje a reaguje tak neustále na nové podněty a zážitky (Matissovo převtělení co do barevnosti po návštěvě exotických krajů).[4] Vše však stále obklopuje mantinely formy. Náladu a projev modeluje jednoduše změnou barevnosti a námětu (dějinná anamnéza našeho původu, prostředí všedního života konfrontovaného s popkulturou a sociální interakce s okolím).

Velkoformátové olejomalby Tomáše Císařovského nemají velký rozptyl co do tematiky a formy, ale diváka přivádějí do světa neomezených možností interpretace. Autor ho nenásilně vede „k přemýšlení o základních i dějinných premisách naší existence“[5] a nabízí tak nerušený pohled na vlastní retrospektivní bilancování. Pozorovatel dostává prostor k hledání vlastních motivací mezi neznámými personami, které však umí pozorně naslouchat.


[1] CÍSAŘ, Karel. Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2014. s. 133.
[2] Tomáš Císařovský a Erika Bornová. [online], 15. 2. 2013 [cit. 29 – 11 - 2015]. Dostupné na World wide web:
< http://www.adamgallery.cz/web/guest/tomas-cisarovsky-erika-bornova >
[3] DOSTÁL, Martin. Tomáš Císařovský – Tichá dohoda. Praha: Kant a Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli, 2014. s. 3.
[4] MIKŠ, František. Rudý kohout Picasso. Ideologie a utopie v umění 20. století: od Malevičova černého čtverce k Picassově holubici míru. Brno: Barrister a Principal, 2015. s. 25.
[5]DOSTÁL, Martin. Tomáš Císařovský – Tichá dohoda. Praha: Kant a Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli, 2014. s. 3.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info