Mesto ako hudba

květen 2014 Tatiana Škapcová Glosaria 2014

Kto bol na programe v Meste hudby? Táto otázka ma mierne zaskočila, aj napriek tomu, že sa jedná o jednu z tých základných. Avšak zamysliac sa nad ňou tvorili mená skladateľov tohto koncertu zaujímavú symbiózu miest ich pobytu, spolu s mestom hudby. Janáčkova Idyla pro smyčce, bola ukážkou prístupu k dielu z hľadiska vonkajšieho vplyvu, a to jeho pobytu pri Starnberskom jazere. V častiach Andante-Allegro-Moderato-Allegro-Adagio-Scherzo-Moderato, sa zrkadlili motívy ako šelest na hladine nočného jazera. Štýl skladby je klasický ba až zvláštne formovo prezieravý, prinášajúci svet zvukomaľby mladého Janáčka.

Interpretácia bola plynulá pod rúškom tempových zmien a dynamických kontrastov, čo sa odzrkadľovalo miestami na rytmickej a metrickej nevyváženosti. Zámer, alebo drobné zaváhanie? Pôdorys skladby v pravidelnej forme so sebou prinášal tento predpoklad... Opera Diversa tak hrala pružne a pohotovo, avšak jednotlivé diely uprostred častí boli iné než tie, ktoré im predchádzali... ako plynúca rieka skrz mesto...

A čo ženy, aj ony predsa tvoria súčasť miest hudby...

Tvoria. Kaprálová je ukážkou spojenia rôznych miest skrz hudbu. S Martinů vytvára akúsi líniu domova v cudzine, no hudba zastrešuje akékoľvek rozdiely a jej hudobný jazyk je intuitívny, hravý a burleskný. Allegro energico-Andantino-Presto diela Partita pro klavír a smyčcový orchester, op.20, zrkadlili vnútri mesta ženskosť svojou hudbou, hrajúcou vlastnou logikou. Klaviristka Alice Rajnohová bola výbornou interpretkou a Gabriela Tardonová hybnou silou celého priebehu, dávala mu apel ku vyváženosti v pohybe, ktorá pôsobila nenútene, inšpiratívne a zjednocovala celú skladbu pod pomyslenú klenbu.

Súbor oproti Janáčkovi v tomto diele ukázal zmysel pre zjednotenie celkového zvuku spolu s klaviristkou, ktorá podala výkon korešpondujúci s charakterom diela. Partita bola vydareným mestským pozastavením.

Ubehlo to, čo?

...or not to be/passacaglia, sequenza e valsetti. Konfrontácia s štipkou grotesknosti, povzdychu, života... Štědroňovo dielo bolo ukážkou mesta, kde hrajúce postavy, postávajúce v prítmí rohu ulice, veselo a ironicky striedali jednotlivé motívy. ...anebo nebýt. Nevidiac ich, no počujúc niekde z námestia mesta hudby, tak dotvárali jednu zo životných právd, ktorá sa nedáva na zreteľ v jasných farbách, ale latentne zreje a rokmi sa vyplavuje na povrch Media vita in morte/Uprostred života sme vo smrti...

Konce nemám rád...

Ani ja, no ten jeden mal aj tento večer. Novákov Koncert pro klavír a smyčcový orchester, bol veľmi pestrým mestom. Súbor, dirigentka a najmä klaviristka podali výborný výkon.

Mesto hudby môže byť kdekoľvek, no v tomto prípade bolo pre niektorých východiskovou, pre iných životnou či prechodnou stanicou kompozičných tratí Brno. V ňom sa spájali a premieňali podoby a výrazy jednotlivých obrazov ich diel, ktoré sa konfrontujú s myšlienkami, či už kompozičnými, alebo tými, že jednoducho tvoria, v ňom žijú, existujú...

Rozhovor skončil a vlak mi práve odišiel, ostal som sám stáť s programom koncertu v rukách a počúval som hudbu...


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info