MORAVSKÝ PODZIM: Audiovizuálne fúzie v Scale

Katarína Hanusová Glosaria 2015

Médiom festivalových pondelkov Moravského podzimu 2015 sa stalo strieborné plátno Univerzitného kina Scala. Keďže podujatia Uměnovědný biograf I a II boli zároveň súčasťou rovnomenného predmetu, muzikológ Jan Špaček tu figuroval v dvojitej roli pedagóga a moderátora. Prvý umenovedný biograf (5. 10.) predstavil aktuálnu tvorbu holandského audiovizuálneho umelca Michela van der Aa, konkrétne ukážky z opery Sunken Garden a piesňového cyklu The Book of Sand. Nasledujúci pondelok (12. 10.) sa tu uskutočnilo premietanie opery rezidenčného skladateľa 48. ročníka festivalu Erkki-Sven Tüüra. V oboch prípadoch bol v sále prítomný aj autor diela, vďaka čomu vznikol po projekciách aj unikátny priestor na diskusiu. Moravský podzim bol preto v pondelky nie len „multimediální“, ale tak trochu aj „interaktivní“.
Michel van der Aa študoval zvukové inžinierstvo, skladbu, ale aj filmovú či divadelnú réžiu. Tieto skúsenosti mu umožňujú kombinovať viaceré postupy tvorby tak, že výsledné diela pôsobia ako vyvážené celky hudby a obrazov, resp. hudby a audiovizuálnej zložky. Hlasom aj tvárou „occult-mystery film-opery“ Sunken Garden a cyklu The Book of Sand je austrálska pop-rocková interpretka Kate Miller-Heidke. Sunken Garden rozhodne nie je klasickou operou vďaka výraznej zvukovej montáži a sugestívnemu speváckemu prejavu. V The Book of Sand (na motívy poviedky Jorge Luis Borgesa) je výrazná nadväznosť a či vzájomná závislosť javov. Prejavuje sa to v celom komplexe tohto cyklu, teda aj v piesňach samotných – dostupných ako interaktívne webové predstavenie na thebookofsand.net.


Obr. 1 Sunken Garden. Foto Mike Hoban

Tvorba Erkki-Sven Tüüra bola návštevníkom festivalu predstavená hneď niekoľkými dielami. V rámci Uměnovědného biografu II mali možnosť vzhliadnuť záznam jeho doposiaľ jedinej opery Wallenberg – predstavenia z roku 2007 v naštudovaní Estónskej národnej opery (réžia Dmitrij Bertman). Wallenberg je súčasnou operou s historickou tematikou po hudobnej, obsahovej aj vizuálnej stránke. V samom úvode zaznieva zborový part Židov, akýsi prológ – filozofická úvaha o ľudskom počine významnom pre budúcnosť. Raoul Wallenberg, švédsky diplomat, zachránil počas 2. svetovej vojny desaťtisíce maďarských Židov. Po jej skončený bol väznený v ZSSR a okolnosti jeho smrti neboli nikdy (presvedčivo) objasnené. Práve tieto dve fázy Wallenbergovho života boli látkou pre operu Wallenberg o dvoch dejstvách.


Obr. 2 Wallenberg: Estónska národná opera 2007. Foto Harri Rospu

Wallenbergovo spracovanie je v konečnom dôsledku o niečo klasickejšie než „kúsky“ audiovizuálneho mága Michela van der Aa; zatiaľ čo kamera snímajúca operu nás môže obrať o celkový pohľad na scénu, ale na druhej strane ponúknuť detailnejšie zábery – Michel van der Aa vytvoril The Book of Sand ako vopred premyslené digitálne hudobné obrazy. V oboch prípadoch však išlo o hudbu komponovanú súčasnými technikami blízkymi minimalizmu, kombinované s rockovými alebo electro prvkami, surrealizmom, ale aj tradičnejšími hudobnými formami: v prípade Erkki-Sven Tüüra dokonca inšpirácie renesanciou a barokom, u oboch prácou s klasickým žánrom – operou.


UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF I – Michel van der Aa – audiovizuální ukázky jeho aktuální tvorby a beseda se skladatelem
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF II – Erkki-Sven Tüür – projekce opery Wallenberg a beseda se skladatelem


Fotografie prevzaté z vanderaa.net a filharmonie-brno.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info