Naděje rozezněla hradby Terezína

Zuzana Dupalová Reportáže 2/2019

Když bylo založeno malé pevnostní město Terezín, jen málokdo by si dokázal představit, jakým způsobem bude zneužito nacisty o pár desítek let později. Pozůstatky a všudypřítomnou atmosféru těchto událostí nesmyla ani ničivá povodeň roku 2002. Zdi Terezína nicméně ve dnech 19.–22. srpna 2019 ožily, aby si během akce International Youth Encounters in Terezín konané v rámci festivalu Věčná naděje připomněly ty skladatele, do jejichž osudů se toto nenápadné město nesmazatelně vepsalo během druhé světové války.

Setkání je výsledkem práce členů Institutu Terezínských skladatelů a letos zpestřilo program festivalu již podruhé. Tento rok ale bylo ještě významnější, neboť oslavilo výročí narození třech velkých terezínských skladatelů – Pavla Haase, Hanse Krásy a Gideona Kleina. Součástí setkání byly nejen přednášky a konference, ale také hudební program zaměřený na díla komponistů, kteří měli nešťastnou zkušenost se zdejším židovským ghettem. V den zahájení setkání byl promítnut film o historii i současných poměrech v bývalém židovském ghettu v polském městě Lodž, který připomněl, že ani na místech s tak děsivou historií život nepřestal jít svým zvláštním způsobem dál.

Další dva dny již byly věnovány studentské konferenci vedené v anglickém jazyce o terezínských skladatelích, jejich dílech či tématech s Terezínem spjatých (zazněly mj. příspěvky o dětské opeře Hanse Krásy Brundibár (Nikola Illeová), o skladateli Rudolfu Karlovi (Jan Charypar) či o Osvaldu Chlubnovi (Martin Pašek) a jeho spojení s Helfertovým kroužkem) a přednáškám zkušených muzikologů jako jsou David Fligg, Michael Beckermann nebo Yuval Shaked. Program pak obohacovala hudební vystoupení organizovaná ve spolupráci s festivalem Věčná naděje. Prvním z nich byl zdařilý koncert klavíristy Jiřího Hrubého s flétnistkou Kristinou Vaculovou s díly Viktora Ullmanna a Erwina Schulhoffa, později téhož dne Dětský sbor Brno přednesl tvorbu pro děti. Temperamentní a ohnivou performanci děl např. Gideona Kleina či Hanse Krásy pak předvedlo smyčcové trio Black Oak Ensemble z USA, které si téměř ihned dokázalo získat uši i srdce publika. Zajímavé srovnání dvou různých poloh v provedení stejných děl se obecenstvu nabídlo hned příští den, kdy tatáž díla Kleina (Trio) a Krásy (Passacaglia a fuga) hrálo české smyčcové trio Virtuosi Brunenses, oproti jejich předchůdcům však více procítěně a „trpělivě“. Kleinovo Trio pak bylo doprovázeno i taneční složkou, kdy na jevišti vystoupili sólisté Baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v idylické choreografii Zdeňka Prokeše. Ta byla založena na tanci třech milostných párů a nepodporovala tragičnost hudby, naopak obracela pozornost k pozitivním hodnotám mládí (Klein zemřel ve věku 25 let) – lásce, něze a naději. Téhož večera vystoupil i špičkový klavírista Ivo Kahánek, kromě Janáčkovy Sonáty 1. X. 1905Z ulice“ posluchače obšťastnil Ullmannovou Sonátou č. 6Sonátou pro klavír G. Kleina. Ozvláštněním setkání byla prohlídka města vedená Lukášem Lvem, jenž účastníky zavedl do méně známých, o to však zajímavějších koutů Terezína. Silným zážitkem bylo setkání s Doris Grozdanovičovou, která v terezínském ghettu pásla ovce a byla svědkyní mnohého utrpení. Účastníkům připomněla křehkost lidského bytí, bohužel nejen svým vyprávěním – ještě téhož dne totiž její srdce dotlouklo.

Každý z účastníků odjížděl ze setkání o něco bohatší – na nové vědomosti, zkušenosti, přátele či zážitky, obohacen byl i kulturní život města, kam se tímto způsobem alespoň symbolicky vrátil duch těch, kteří zde trpěli. Možná právě připomínání jejich života a díla prostřednictvím mezinárodního setkávání je cesta, jak do tohoto města navrátit více života, který jako by stále zůstával odrazován jeho nedobytými hradbami.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info