Osahat si hudbu v praxi

září 2014 Markéta Hájková Glosaria 2014

Na Ústavu hudební vědy vykrystalizoval začátkem semestru (samozřejmě po pečlivé přípravě) projekt Fórum N21. Jedná se o platformu, jež reaguje na potřebu komplexněji diskutovat o současné hudbě a zasadit ji do pevnějšího rámce úvah. Na základě debat s předními českými současnými skladateli by se mělo ustanovit prostředí pro vlastní analýzy a porozumění. Fórum N21 odkazuje k místnosti na Janáčkové náměstí, k 21. stolení, k něčemu, co je nově součástí naší reality a my to chceme prozkoumat. Povídala jsem si s autorem myšlenky Jánem Podrackým, který mi objasnil svou motivaci, která ho přiměla dát do hromady podobně naladěné a akční lidi a realizovat svůj nápad.

Prozatím je série setkání zaměřena spíše na studenty a odborníky, ale do budoucna se rozhodně nebrání otevřít i širší veřejnosti. V rámci Fóra N21 se budou renomovaní skladatelé prezentovat a interagovat ve vzájemné debatě s návštěvníky. Moderovaná diskuse se zaměří na problematiku soudobé hudby obecně, načrtne podnětné otázky a pokusí se na ně, z mnoha různých perspektiv, odpovědět. Po usebrání bude následovat uzavřený analytický seminář pro studenty muzikologie, kde mají za úkol vypracovat tandemový projekt. V součinnosti s mladým skladatelem provedou materiální a kontextovou analýzu jedné z jeho skladeb. Předpokládá se, že již budou disponovat vhodnými nástroji a různorodou optikou k jejímu uskutečnění. Začínající teoretik si vyzkouší praktický aspekt vědecké práce a mladý skladatel dostane na oplátku vnější náhled na svou tvorbu. Vedlejším efektem by mělo být síťování teoretiků s živou scénou, vytváření kontaktů. Schůzky organizačně zaštiťují intendanti z řad studentů magisterského a doktorského studia, kteří kromě přípravy podkladů k setkání korigují i jeho tematickou náplň. Diskusemi pak posluchače provedou brněnští muzikologové.

Ve zpětnovazebné spolupráci mezi teorií a praxí tak tkví jeden z hlavních cílů; „osahat“ si současnou hudební produkci. Praktickým cvičením a přemýšlení o hudbě v souvislostech nebývá mnohdy věnována dostatečná pozornost. Projekt má snahu posílit a zautomatizovat tuto potřebu kooperace a zaktivizovat lidský faktor. Tematizuje otázku obojetného nahlížení na systém interpret-skladatel. Tvorba bez teoretického základu obvykle nefunguje a naopak. Podstatné je se vědomě dívat na obě odtrhávané entity jako na jeden celek. Komplexní zázemí, které Brnu pro tento typ hudby chybí, je zárukou cenných výsledků. Dle informací na webu se projekt „snaží namísto vytvoření díry do světa, vyplnit alespoň tu díru brněnskou.“

Janko mluvil o tom, že stěžejním přínosem projektu bude jeho netradiční obsah, který se zatím vytváří. Proto ho zatím nemůže hodnotit, ačkoliv si jistá kritéria úspěchu nastavil. Jeho snahou je propagovat novou hudbu koncepčně. Nemá zájem na tom, aby se schovávala za překonanými avantgardními postupy. Nehodlá používat guerillovou taktiku. Vyhraněné umění dle něj nemusí mít jen sporadický dosah, i když je jasné, že nikdy neosloví masy. Rád by projekt do budoucna rozšiřoval například prostřednictvím publikační činnosti, hojné dokumentaci. Své náměty předložte v debatě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info