Teplo, teplo – chladnejšie – Industra – BAnda – mrzneš!

Katarína Hanusová Glosaria 2015

Výstava Mikroklima je šiestym počinom projektu BAnda – päťčlennej skupiny autorov najmladšej generácie. Ich spoločným médiom je maľba, ktorú tentokrát tematicky zladili s miestom konania, priemyselným priestorom areálu mraziarní, v ktorom sa nachádza galéria Industra Art. Jej rozľahlé priestory prichýlili viac než dve desiatky zväčša veľkoformátových plátien. Tie tu pripomínajú chladiarenské boxy, v útrobách obsahujúce (a či analyzujúce) mrazové procesy. Avšak napriek čitateľnej koncepcii (kurátorka Simona Bérešová) – „mrazivému“ spojivu s Industrou – si BAnda udržiava status skupiny, ktorej „Hlavním a jediným programem (...) je medium malby, zkoumání jejich možností a hranic v rámci současného výtvarného diskurzu.“ Teda na dôvažok, pre takto jasne vymedzený program, pôsobí tvorba jej členov suverénne – pomerne nezávisle od kurátorského konceptu.


Obr 1. Zmrazená vlajka skupiny BAnda. Foto Dominik Šmuhař

Inštalácia neradí diela podľa autorov, no aj v takejto zmesi možno rozpoznať päť odlišných štýlov. Jakub Hvězda je napríklad typický silným nánosom farby, odlišujúcej sa tým, že ako jediná „nezamŕza“ ale „taje“. Premiešavanie teplého a studeného vzduchu, ktoré sa snažil zachytiť Michal Turkovič, je podobným prístupom pre znázorňovanie tepelných procesov v (stále viac-menej) abstraktnej maľbe. Ľadové kryštály Andrey Kopeckej zahaľujú realistické fragmenty ľudského tela, prípadne zátišie s ovocím. To sa tak stáva nevšedným, keďže tento žáner býva klasicky maľovaný teplými tónmi evokujúcimi interiérové pohodlie. Nepohodlie barov, disiek, krčiem a bufetov – zaužívaný námet Jána Hrčku, tiež neminul chladný závan „mikroklímy“. Obrazy mienené ako zamrznuté metafory „světa hospod“ len veľmi chladne komunikujú s teplým prostredím priľahlej kaviarne Industra Coffee. Absolútna väčšina vystavených diel je pomenovaná. V prípade Filipa Sabola názvy ako Mraznička či Prefabrikát_01D odkazujú k čisto industriálnemu zameraniu jeho malieb.


Obr. 2 Andrea Kopecká: Dočasnost (čerešně), 90x75 cm, akryl na plátně

Je príznačné, že BAnda s Industrou našla v rámci Mikroklimy viacero spojovníkov: „mrazivo“, (post)industriálny charakter, multifunkčnosť a mladosť. Hostiteľský priestor je totiž v tomto prípade len o niečo starší, než projekt svojich hostí. No a v neposlednom rade je u oboch badateľné, že (čuduj sa svete!) horia pre svoje vízie. A iba tak na záver... byť majiteľom Mraziarní Rovner, kde Industra sídli, uvažujem o nákupe aspoň časti expozície na reprezentačné účely svojho areálu... Nie je totiž pravidlom, že v Industra Art sa umelci venujú tejto, pre miesto špecifickej téme.

Vystavujúci: Michal Turkovič, Jakub Hvězda, Filip Sabol, Ján Hrčka, Andrea Kopecká
Mikroklima, Industra, 8. 10. – 31. 10. 2015, kurátorka Simona Bérešová

Fotografie prevzaté z FB Industra Art


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info