Zpráva o katalogu DIPLODOK, katalogu muzikologických prací obhájených na českých, moravských a slovenských vysokých školách

březen 2012 Hana Šišková Glosaria 2012

Pro usnadnění získávání informací a orientaci v dění na muzikologickém poli inicioval Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vznik internetového katalogu DIPLODOK. Cílem katalogu je centrálně shromažďovat informace o muzikologických pracích všech forem a typů obhájených na českých a slovenských vysokých hudebních školách.


V polovině roku 2006 začalo shromažďování a zadávání dat na brněnském ÚHV a během krátké doby byla k účasti přizvána obě sesterská muzikologická pracoviště v Praze a v Olomouci. V současné době jsou do projektu zapojeny také hudební katedry pedagogických fakult v Plzni, Olomouci, Brně a Praze a oslovovány jsou i další katedry. Kromě českých škol se podařilo do projektu zapojit i některá slovenská vysokoškolská pracoviště, například Katedru hudobnej vedy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě nebo Katedru hudby Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberoku, a o zapojení dalších v tuto chvíli usilujeme.

Aktuální počet záznamů překročil 3000 a stále se zvyšuje, neboť data z jednotlivých kateder a ústavů jsou průběžně aktualizována a zároveň pokračuje zadávání informací o dříve obhájených pracích.

Šíře poskytovaných informací záleží na jednotlivých školách, které mohou kromě základních povinných údajů (autor, název práce, rok a místo obhájení a typ práce) zadávat také klíčová slova pro vyhledávání, informaci o rozsahu práce a přílohách, jméno vedoucího práce, případně místo uložení nebo odkaz na verzi dané práce zpřístupněné online. K dispozici je také prostor pro anotaci v češtině a angličtině.

Snadnou orientaci zaručuje systém podrobného vyhledávání, a to nejen podle autora a názvu práce, ale také podle klíčových slov, místa a roku vzniku, typu práce nebo vedoucího práce. Malým, avšak užitečným bonusem je seznam odkazů na obdobné databáze v zahraničí.

Ambicí katalogu DIPLODOK je postupné zapojení všech hudebně zaměřených vysokoškolských pracovišť v Čechách, na Moravě a na Slovensku tak, aby vznikla skutečně komplexní centrální databáze obhájených muzikologických prací, která bude kvalitním nástrojem umožňujícím větší informovanost o dění v oboru a snadné vyhledávání potřebných informací při vědecké práci studentů i odborné veřejnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info